Kolegium Elektorów UW, podczas zebrania wyborczego 18 kwietnia, wybrało rektora Uniwersytetu na kadencję 2024–2028. Przez kolejne cztery lata będzie nim prof. Alojzy Z. Nowak, który otrzymał 281 głosów elektorskich.

W głosowaniu na rektora oddano 435 głosów, 432 były ważne. Prof. Alojzy Z. Nowak otrzymał 281 głosów, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò – 143, prof. Maciej Górecki – 8.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego po raz drugi z rzędu. Jest związany z uczelnią od 1984 roku. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999–2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA. W 2020 roku został wybrany rektorem UW. Więcej na stronie: https://alojzynowak.pl/.

 

W wyborach kandydowały trzy osoby – oprócz prof. Alojzego Z. Nowaka, także prof. Maciej Górecki oraz prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

 

Procedura wyborcza

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym.

 

Kandydatów na rektora zgłasza Rada Uczelni oraz elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym. 6 marca Kolegium Elektorów wskazało cztery osoby: dr. hab. Macieja Góreckiego, prof. ucz., dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, prof. ucz., prof. Alojzego Z. Nowaka i dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. Rada Uczelni wskazała prof. Alojzego Z. Nowaka.

 

Zgodę na kandydowanie i objęcie urzędu w razie wygranej złożyli dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz., dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò i prof. Alojzy Z. Nowak. Kandydatury były opiniowane przez Senat UW. Pozytywną opinię otrzymał tylko prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Wybory zasadnicze odbyły się 18 kwietnia w Auditorium Maximum na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Tego samego dnia elektorzy głosowali również na członków Senatu UW w kadencji 2024–2028.