Senat UW pozytywnie zaopiniował prof. Alojzego Z. Nowaka na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2024–2028. Oznacza to, że zdecydowana większość senatorów głosowała za tą kandydaturą. Pozostali dwaj kandydaci nie otrzymali opinii pozytywnych. Głosowania senatorów odbyły się bezpośrednio po zakończonym spotkaniu ze wszystkimi kandydatami. 

20 marca odbyło się posiedzenie Senatu UW, na którym opiniowano kandydatury na stanowisko rektora uczelni. Opiniowaniu podlegają wszyscy kandydaci, zaś opinia końcowa jest wydawana po głosowaniach wszystkich uczestniczących w obradach senatorów. Głosowanie poprzedziło wysłuchanie kandydatów, zadawanie pytań i wysłuchanie odpowiedzi na temat koncepcji funkcjonowania uczelni i osób nią kierujących.

 

W spotkaniu z Senatem UW wzięli udział dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz., dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz., i prof. Alojzy Z. Nowak. Każdy z kandydatów najpierw wystąpił z piętnastominutowym przemówieniem, a następnie członkowie Senatu zadawali pytania. Spotkanie prowadził dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Senat UW po dzisiejszych spotkaniach z kandydatami na rektora wydał pozytywną opinię tylko prof. Alojzemu Z. Nowakowi.  Pozostali dwaj kandydaci w głosowaniach senatorów nie otrzymali opinii pozytywnych.

 

Zapis spotkania jest dostępny online.

 

Wskazanie kandydata przez Radę Uczelni

Decyzja Senatu UW jest zbieżna z tą wydaną 7 marca przez Radę Uczelni. Ta w drodze uchwały nr 5 Rady Uczelni UW wskazała jednego kandydata na rektora na kadencję 2024–2028. Jest nim prof. Alojzy Z. Nowak – obecny rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, organami upoważnionymi do wskazywania kandydatów na rektora UW są Rada Uczelni i Kolegium Elektorów.

 

Kolejne etapy wyborów rektora UW

Kolejnym istotnym etapem wyborów, organizowanym przez  Uczelnianą Komisję Wyborczą, będzie otwarte spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. Odbędzie się ono 26 marca, a udział w nim może wziąć każdy członek społeczności akademickiej UW.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2024–2028 odbędzie się 18 kwietnia.

 

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>