Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła terminarz czynności wyborczych. Głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na rektora odbędzie się 6 marca. Wybory rektora oraz członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędą się 18 kwietnia 2024 roku.

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła również uchwały w sprawie: (1) szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów; (2) ustalenia wzorów formularzy; (3) określenia wzorów kart do głosowania.

 

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2024–2028 zostali wybrani przez Senat UW podczas posiedzenia 18 października 2023 roku (uchwała):

 • dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych,
 • dr hab. Michał Jamiołkowski – Wydział Neofilologii,
 • mgr Grzegorz Kaproń – Wydział Geologii,
 • dr hab. Krzysztof Łapiński – Wydział Filozofii,
 • dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. ucz. – Wydział Lingwistyki Stosowanej,
 • dr hab. Jacek Pasieczny, prof. ucz. – Wydział Zarządzania,
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
 • prof. dr hab. Piotr Werner – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • mgr Antoni Wrzos – doktorant, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska,
 • Mikołaj Jaroszewski – student, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 • Zofia Nijakowska – studentka, Wydział Zarządzania.