26 marca w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbyła się prezentacja programów trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024–2028, po której nastąpiła ponad ośmiogodzinna debata z udziałem społeczności uczelni. Kandydaci odpowiedzieli na czterdzieści dwa pytania.

Debata przedwyborcza rozpoczęła się o godz. 16.00 i  trwała do północy. Prowadził ją przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz.

W spotkaniu udział wzięli:
  • dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.;
  • dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz.;
  • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.

Każdy z nich przedstawił swoją wizję Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2024–2028 w piętnastominutowym wystąpieniu.

Po autoprezentacji kandydaci odpowiadali na pytania społeczności akademickiej. Zgłosiło je pięćdziesiąt jeden osób. Ostatecznie zadano czterdzieści dwa pytania.

 

Dotyczyły one wielu obszarów związanych z funkcjonowaniem uczelni, m.in.: spraw studenckich, kształcenia doktorantów, programów studiów, finansów i inwestycji uniwersyteckich, przeciwdziałania dyskryminacji, wsparcia socjalnego, polityki senioralnej .

Transmisja z debaty jest dostępna na uniwersyteckim kanale YouTube.