Uniwersytet Warszawski Szkoły doktorskie

Szkoły doktorskie na UW

17 kwietnia 2019 roku rektor UW powołał cztery szkoły doktorskie:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Międzydziedzinową Szkołę Doktorską.
Pełniący obowiązki dyrektorów szkół doktorskich na UW

17 kwietnia 2019 roku rektor UW powołał przewodniczących zespołów doradczych ds. organizacji szkół doktorskich na pełniących obowiązki dyrektorów szkół doktorskich:

  • prof. dr. hab. Macieja Abramowicza na pełniącego obowiązki dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
  • prof. dr. hab. Jerzego Tiuryna na pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • prof. dr. hab. Pawła Krzysztofa Swianiewiczana pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
  • dr. hab. Cezarego Wiesława Cieślińskiego na pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Zespół doradczy ds. organizacji międzydziedzinowej szkoły doktorskiej (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf;zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdfzarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk społecznych (zarządzenie z 14.02  sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk humanistycznych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

Uchwała Senatu UW nr 411 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW

Pobierz pdf >>

Uchwała Senatu UW nr 412 z 17 kwietnia w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020

Pobierz pdf >>