Uniwersytet Warszawski Szkoły doktorskie

Szkoły doktorskie na UW

17 kwietnia 2019 roku rektor UW powołał cztery szkoły doktorskie:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych (p.o. dyrektora dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński, prof. ucz.),
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych (p.o. dyrektora prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz),
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (p.o. dyrektora prof. dr hab. Jerzy Tiuryn),
  • Międzydziedzinową Szkołę Doktorską (p.o. dyrektora prof. dr hab. Maciej Abramowicz).
Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Zespół doradczy ds. organizacji międzydziedzinowej szkoły doktorskiej (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf;zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdfzarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk społecznych (zarządzenie z 14.02  sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk humanistycznych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);