Trwa rekrutacja do szkół doktorskich

Trwa rejestracja kandydatów do trzech szkół doktorskich na UW: Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.   Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z … Czytaj dalej Trwa rekrutacja do szkół doktorskich