Uniwersytet Warszawski Prace nad nowym Regulaminem studiów

Nowy regulamin studiów – uchwalony 19 czerwca 2019

Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu. 13 maja projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca dokument był przedmiotem obrad Senatu UW.

 

 

Regulamin studiów zostanie opublikowany w Monitorze UW.

II wersja projektu (po konsultacjach) – 2 kwietnia 2019

Projekt Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 2.04.2019 (pdf)

12 marca przedstawiono do konsultacji I wersję projektu nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Uwagi do projektu zbierane były drogą mailową. W sumie nadesłano 239 komentarzy. Na tej podstawie uczelnia przygotowała drugą wersję projektu Regulaminu.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn