Uniwersytet Warszawski Prace nad nowym Regulaminem studiów

Nowy regulamin studiów – uchwalony 19 czerwca 2019

Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu. 13 maja projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca dokument był przedmiotem obrad Senatu UW.

 

 

Regulamin studiów zostanie opublikowany w Monitorze UW.

II wersja projektu (po konsultacjach) – 2 kwietnia 2019

Projekt Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 2.04.2019 (pdf)

12 marca przedstawiono do konsultacji I wersję projektu nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Uwagi do projektu zbierane były drogą mailową. W sumie nadesłano 239 komentarzy. Na tej podstawie uczelnia przygotowała drugą wersję projektu Regulaminu.