Siwiński

Rektor UW w latach 1993-1999

 

Urodził się w podwarszawskim Legionowie, w rodzinie nauczycielskiej. W 1961 roku uzyskał magisterium na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę naukową u boku tak wybitnych profesorów jak: Oskar Lange, Czesław Bobrowski, Witold Kula i Edward Lipiński. Siedem lat później uzyskał na UW tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 1970 r. ukończył podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie Amsterdamskim, a w 1976 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 r. wyjechał na staż do Stanów Zjednoczonych (Kent State University), a po powrocie w latach 1979-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W 1981 r. został dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W 1984 r. ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych (Indiana University), gdzie w 1985 r. – wspólnie z Romualdem Kudlińskim – wydał „Szkice o gospodarce światowej”.

 

Do Warszawy powrócił w 1986 r., by rok później zostać prorektorem UW. Od 1987 r. był profesorem tytularnym, od 1992 r. profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. W roku 1987 został prorektorem UW i funkcję tę sprawował aż do wyboru na rektora w 1993 r. Rektorem był przez dwie kadencje, podczas których rozpoczęto budowę i oddano do użytku nowoczesny budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej.