Rektor w latach 1910-1913

Ukończył wydział prawa na uniwersytecie św. Włodzimierza, po czym rozpoczął pracę jako wykładowca prawa w Noworosyjsku. Od 1900 r. przebywał na prawie dwuletnim zagranicznym stażu naukowym. Od jesieni 1902 r. pracował na UW, jako wykładowca prawa cywilnego, konstytucyjnego i materialnego. W 1904 r. uzyskał tytuł profesora, a w 1910 r. został dziekanem Wydziału Prawa. W końcu 1910 r. został rektorem uczelni.

Po wyjeździe z Warszawy w 1915 r. przyjął posadę w Ministerstwie Sprawiedliwości w Petersburgu. Do 1917 r. prowadził wykłady z prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Petersburgu. Jego dalszy los jest nieznany.