Prof. UW dr hab. Marcin Pałys był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego przez dwie kadencje, w latach 2012-2020. Wcześniej pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej (2008-2012) oraz prodziekana Wydziału Chemii. W latach 2016-2020 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W trakcie urzędowania prof. Marcina Pałysa Uniwersytet rozpoczął realizację wieloletniego programu rozwoju, zdobył status uczelni badawczej oraz utworzył z pięcioma europejskimi uczelniami badawczymi sojusz 4EU+ (posiadający status uniwersytetu europejskiego przyznany przez Komisję Europejską).

 

Prof. Pałys angażuje się w działania European University Association: był członkiem Grupy Eksperckiej RIS3 i ekspertem External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects). W kwietniu 2019 roku został wybrany do zarządu European University Association na czteroletnią kadencję.

 

Zainteresowania badawcze

Do głównych zainteresowań badawczych profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

 

Kariera naukowa i zawodowa

1987 – magister nauk chemicznych, Wydział Chemii UW
1992 – doktorat z nauk chemicznych, University of Twente (Enschede, Holandia)
2005 – stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, Wydział Chemii
2010 – profesor nadzwyczajny UW

1987-1988 – asystent-stażysta, Wydział Chemii
1988-1995 – asystent, Wydział Chemii
1994-2010 – adiunkt, Wydział Chemii
2010-2015 – profesor nadzwyczajny UW, Wydział Chemii

2005-2008 – prodziekan ds. finansowych Wydziału Chemii
2008-2012 – prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej

2012-2020 – rektor Uniwersytetu Warszawskiego

2016-2020 – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

2019-2023 – członek zarządu European University Association

 

Nagrody i wyróżnienia

2014  – estoński Order Krzyża Ziemi Maryjnej IV klasy

2015 – belgijski Order Leopolda w klasie Komandora

2016 – francuski Order Narodowy Zasługi

2020 – tytuł doktora honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka