96 studentów i 11 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Resort przyznał je za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Studenci otrzymają jednorazowo 15 tys. zł, a doktoranci – 25 tys. zł.

Do konkursów rektorzy zgłosili ponad 1800 wniosków o przyznanie finansowania. Ministerialni eksperci z zespołu oceniającego wnioski brali pod uwagę autorstwo publikacji w czasopismach naukowych, autorstwo wynalazków, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, nagrody w międzynarodowych konkursach, prezentacje dzieł artystycznych lub znaczące miejsca w zawodach olimpijskich.

 

Ministerstwo przyznało studentom 645 stypendiów. W tym gronie jest 96 osób kształcących się na Uniwersytecie Warszawskim. Najwięcej laureatów w tej grupie to osoby z Wydziału Fizyki – 33, Wydziału Prawa i Adminstracji – 13 oraz Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – 11.

 

Stypendia doktoranckie otrzymało 78 osób z całej Polski. 11 doktorantów pochodzi z UW. 3 osoby piszą dysertacje z nauk fizycznych.

 

Pełna lista stypendystów MNiSW w roku akademickim 2017/2018 znajduje się tutaj.