Uniwersytet Warszawski Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie rady
  • prof. Janusz Marek Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea, członek grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy – przewodniczący rady,
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences oraz Academia Europaea, zastępczyni przewodniczącego grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej,
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde, członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea,
  • prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, były członek Komitetu Polityki Naukowej Europejskiej Rady Badań Jądrowych CERN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea,
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez kilkanaście lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie, była prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych,
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW,
  • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

Spotkania Rady uczelni UW

Informacje o spotkaniach publikowane są na stronie www.radauczelni.uw.edu.pl >>

 

Uchwały Rady uczelni UW

Uchwały publikowane są w Monitorze UW >>

Kadencja

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r.

 

Zadania

1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

 

Uchwała nr 426 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Kontakt

Rada Uczelni UW

e-mail: radauczelni@uw.edu.pl

 

Paulina Bełdyga

Koordynator prac Rady Uczelni UW