Uniwersytet Warszawski Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie Rady

  • prof. Mirosław Ząbek z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii – przewodniczący Rady;
  • prof. Janusz Marek Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy, przewodniczył pierwszej Radzie Uczelni w latach 2019-2020;
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (ponownie wybrana);
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (ponownie wybrany);
  • prof. Marek Karliner z Tel-Aviv University, członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący the Mortimer and Raymond Sackler Institute of Advanced Studies, przewodniczący Israeli Committee for High Energy Physics;
  • Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, dyrektor wykonawcza w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ponownie wybrana);
  • przewodniczący Samorządu Studentów UW Aleksander Hebda.

Spotkania Rady Uczelni UW

Informacje o spotkaniach publikowane są na stronie www.radauczelni.uw.edu.pl >>

 

Uchwały Rady Uczelni UW

Uchwały publikowane są w Monitorze UW >>

Kadencja

Kadencja Rady Uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej Rady Uczelni trwała krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Na posiedzeniu 20 stycznia 2021 r. Senat UW wybrał członków do Rady Uczelni w kadencji 2021-2024.

 

Zadania

1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

 

Uchwała nr 426 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 20 stycznia 2021 r.  sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2021–2024

Kontakt

Rada Uczelni UW

e-mail: radauczelni@uw.edu.pl

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn