2 marca została otwarta nowa siedziba Centrum Pomocy Psychologicznej na UW. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc. CPP będzie prowadziło także psychoedukację i diagnozę na potrzeby BON.

– Uniwersytet od dawna stara się likwidować bariery. Od lat widzimy, że taką barierą są różnego rodzaju problemy psychiczne – mówiła w czasie otwarcie CPP prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Przede wszystkim jesteśmy społecznością i chcemy sobie wzajemnie pomagać.

 

– CPP ma służyć wszystkim wydziałom, studentom i pracownikom. Oferujemy im proces szybkiego wsparcia w komfortowych warunkach. Studenci otrzymają krótkoterminową pomoc, aby móc utrzymać rytm nauki na studiach – powiedziała prof. Dominika Maison, dziekan Wydziału Psychologii.

 

Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Pasteura 7 na I i II piętrze, są w nim pokoje do konsultacji, spotkań grupowych i rejestracja. Usługi CPP polegają na poradnictwie psychologicznym, nie terapii. – Centrum zajmie się wsparciem, diagnozą, psychoedukacją i interwencją kryzysową – mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej przy Wydziale Psychologii. – Konsultacje będą miały charakter indywidualnych spotkań. Każdy student ma prawo do 3 takich spotkań w semestrze.

 

Usługi CPP są skierowane także do pracowników uniwersytetu.

 

– Wzorem uniwersyteckich klinik uruchamiamy usługę „walk-in clinic”, czyli pierwszego kontaktu z psychologiem – bardzo krótkiej konsultacji w sytuacji kryzysowej, kiedy student będzie mógł do nas przyjść bez zapisów, a my będziemy go ewentualnie kierowali dalej w zależności od jego potrzeb. Spotkanie „walk-in clinic” będą trwały 20 minut. Są przeznaczone tylko dla osób w sytuacji kryzysowej i nie zastępują normalnej konsultacji – podkreśla dr Chrząstowski.

 

W CPP pracują psychologowie z doświadczeniem w prowadzeniu terapii. Usługi centrum są bezpłatne. Terapeuci gwarantują pacjentom poufność.

 

Tego typu centra istnieją np. na uczelniach w Wielkiej Brytanii. – Są okresy szczególnie trudne dla studentów: początek roku akademickiego i przed sesją. Będziemy się starali zwiększyć liczbę godzin przyjęć w czasie sesji – mówi dr Chrząstowski.

 

CPP będzie opiniować na zlecenie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wstępną diagnozę pacjenta z trudnościami psychologicznymi.

 

W tym roku CPP zorganizuje też pomoc psychologiczną on-line. Za pośrednictwem Skype’a osoby, które przebywają za granicą na wymianie międzynarodowej, są przewlekle chore i pozostają w domu lub szpitalu albo przeżywają silny lęk uniemożliwiający wychodzenie z domu otrzymają wsparcie w kryzysowej sytuacji. To przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu partycypacyjnego uczelni. W styczniu studenci i pracownicy UW wybrali projekt dr. Chrząstowskiego „Pomóż nam pomagać: wsparcie psychologiczne on-line dla studentów i pracowników UW” jako jeden z 11 projektów do realizacji.

 

– Chciałbym też wprowadzić od nowego roku akademickiego grupy radzenia sobie ze stresem dla studentów oraz cykl wykładów dotyczących higieny życia psychicznego – otwartych zarówno dla studentów, pracowników, jak i społeczności lokalnej – zapowiada dr Chrząstowski.

Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 694-711-731 (wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 12-13), mailowo pod adresem cpp(at)psych.uw.edu.pl lub za pośrednictwem kalendarza zapisów online.

 

Więcej informacji na cpp.uw.edu.pl.