– Budżet partycypacyjny to wyjątkowy sposób bezpośredniego uczestniczenia w życiu społeczności uniwersyteckiej, w podejmowaniu decyzji, które mogą mieć wpływ na nas wszystkich – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, na spotkaniu z autorami projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego.

– Bardzo się cieszę, że tak dużo osób zgłosiło projekty. To jest dowód na to, że wielu członków naszej uczelni myśli nie tylko w skali swojego wydziału, instytutu czy małych miejsc, w których pracują, ale także w skali całej uczelni – mówił prof. Marcin Pałys na spotkaniu 23 lutego. – Gratuluję tym z państwa, którym udało się odkryć, jakie pomysły są rzeczywiście potrzebne, co warto zrobić, na co jest zapotrzebowanie.

 

Pracownicy i studenci zgłosili do budżetu 86 projektów. Komisja zatwierdziła 14 z nich i poddała je pod głosowanie uniwersyteckiej społeczności. – Odsetek głosujących w stosunku do populacji był dużo wyższy niż w budżetach miejskich, z czego bardzo się cieszę – oceniła prof. Anna Giza, prorektor UW ds. rozwoju.

 

31 stycznia poznaliśmy wyniki głosowania: do końca 2018 roku uniwersytet zrealizuje 11 przedsięwzięć, które będą kosztować prawie 300 tys. zł. Kupi 15 defibrylatorów, które znajdą się w uczelnianych budynkach w Warszawie. Przy ul. Karowej powstanie ogród, a przy Wydziale Historycznym na kampusie głównym w ciepłe miesiące będą rozstawiane leżaki. Pracownicy będą mogli zapisać się na zajęcia z gimnastyki „zdrowy kręgosłup”, powracający do pracy na UW rodzice na zajęcia z poradnictwa prawnego, a studenci zagraniczni i polscy na warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe.

 

Opisy wszystkich projektów wybranych do finansowania znajdują się na platformie internetowej partycypacyjny.uw.edu.pl.