W trzecim konkursie na inicjatywy dla otoczenia uniwersytetu jury wybrało do finansowania pięć przedsięwzięć studentów i doktorantów. Będą to warsztaty ze streetworkingu i interwencji pasażerskiej, spotkania odkrywające wspólny język Powiśla oraz projekty „Open Source – Open Mind” i „Zestresuj stres”. Studenci mają szansę wypróbować swój pomysł, a organizacje i firmy zyskują rozwiązania realnych problemów.

Aby wziąć udział w konkursie „UW: Inicjatywy Dla Otoczenia”, należało zgromadzić zespół złożony ze studentów lub doktorantów i wymyślić inicjatywę, którą będzie można prowadzić we współpracy z partnerem – organizacją pozarządową, instytucją publiczną lub małym przedsiębiorstwem.

 

Konkurs UW: IDO składał się z dwóch etapów. Członkowie drużyn zakwalifikowanych do pierwszego etapu na specjalnych warsztatach uczyli się, jak zarządzać pracami czy komunikacją albo tworzyć budżet. 21 marca jury wybrało pięć inicjatyw do realizacji. Finansowanie dla każdego z przedsięwzięć wyniesie do 6 tys. zł. W drugim etapie młodzi ludzie wsparci przez mentora – praktyka i specjalisty zarazem – nawiążą współpracę z partnerami spoza uniwersytetu.

 

Grupa „Interwencja pasażerska”, której przedsięwzięcie otrzyma finansowanie, będzie propagować metodę reagowania na agresję skierowaną przeciwko cudzoziemcom. Polega ona na aktywizowaniu pasażerów do przeciwdziałania atakom słownym i fizycznym w środkach transportu publicznego.

 

Z kolei w czasie akcji „Wspólny język Powiśla” odbędzie się szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Będą przy nich współpracować Wydział Neofilologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej wraz z lokalną społecznością mieszkańców Powiśla. Będą wspólnie odkrywać języki obce i kultury.

 

Jednym ze zwycięskich przedsięwzięć są też „Warsztaty metody outreach podnoszące kompetencje zawodowe i interpersonalne studentów warszawskich uczelni”. Plan warsztatów opracowały studentki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Zajęcia będą skierowane do studentów zainteresowanych pracą środowiskową i chcących dowiedzieć się czegoś więcej o streetworkingu. W przedsięwzięciu wezmą udział pracownicy Społecznego Komitetu ds. AIDS, którzy podniosą swoją efektywność.

 

Program „UW: Inicjatywy dla otoczenia” powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.