100 młodych naukowców zostało nagrodzonych stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2019 roku w programie START do podziału były 3 miliony złotych. Spośród 899 wniosków, 100 rozpatrzono pozytywnie, przyznając stypendia ich autorom. Jest to już 27. edycja programu stypendialnego dla badaczy przed 30 rokiem życia.

W tym roku stypendium otrzyma 9 osób z Uniwersytetu Warszawskiego. Troje z nich – Agata Perlińska, Michał Parniak-Niedojadło i Michał Włodarczyk – otrzyma zwiększone stypendium w kwocie 36 tys. złotych. Na podstawie wniosków recenzenci ocenili ich dorobek naukowy jako wybitny. 28 tys. złotych otrzymają pozostali laureaci z UW: Wojciech Hardy, Jacek Kordel, Mateusz Łełyk, Dominika Majdecka, Monika Stobiecka, Clara Zgoła. Stypendia można przeznaczyć na dowolny cel.

 

Stypendia START są przeznaczone dla młodych naukowców, którzy posiadają już dorobek naukowy. Celem programu START jest wyróżnienie młodych uczonych i zachęta do dalszej pracy. Oprócz środków finansowych, część laureatów może otrzymać również stypendia na pobyt w zagranicznym ośrodku badawczym.

 

Dyplomy zostaną stypendystom uroczyście wręczone 25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Kolejna okazja do ubiegania się o stypendium już najbliższej jesieni. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie FNP.