Welcome Point – punkt informacyjny dla zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają na UW – organizuje stacjonarne szkolenia skierowane do studentów i doktorantów spoza UE, na temat legalizacji pobytu w Polsce.

Zajęcia poprowadzi dr Łukasz Wieczorek, pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. legalizacji pobytu studentów zagranicznych.

 

Podczas spotkań omówione zostaną kwestie dotyczące m.in.:

 

  • legalizacji pobytu w Polsce (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy);
  • procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt;
  • praw osób polskiego pochodzenia oraz posiadaczy Karty Polaka;
  • specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców w związku z pandemią koronawirusa.
Rejestracja i sprawy organizacyjne

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej w godz. 13.15–14.45 na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

 

  • Spotkanie w języku polskim odbędzie się 8 grudnia. Obowiązuje rejestracja do 2 grudnia do godz. 10.00 za pośrednictwem formularza >>
  • Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 15 grudnia. Konieczna jest rejestracja do 9 grudnia do godz. 10.00 poprzez formularz >>