19 lipca zostały ogłoszone wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Wyniki dostępne są na indywidualnych kontach w systemie IRK. Wciąż można zapisywać się na niektóre kierunki studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przyszłym studentkom i studentom UW serdecznie gratulujemy!

Osoby zainteresowane ofertą UW mogły od 5 czerwca zapisywać się na wybrane kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Opublikowane 19 lipca wyniki rekrutacji dotyczą kierunków studiów, na które rekrutacja zakończyła się 5 lipca.

 

W przypadku kierunków, na które rekrutacja prowadzona była także po 5 lipca lub wciąż trwa, wyniki zostaną ogłoszone w późniejszych terminach. Informacje dotyczące terminów znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie IRK.

 

Składanie dokumentów

Osoby, które zostały przyjęte na wybrany kierunek studiów powinny w terminie od 22 do 24 lipca złożyć wymagane dokumenty do komisji rekrutacyjnej działającej w macierzystej jednostce.

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wtedy na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. Kolejne tury składania dokumentów odbędą się 25-26 lipca oraz 29-30 lipca.

Harmonogram składania dokumentów:
  • I termin               22-24 lipca 2019
  • II termin              25-26 lipca 2019
  • III termin             29-30 lipca 2019
Aktualne zapisy i II tura

Terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów w ramach ewentualnej dodatkowej tury rekrutacji (sierpniowo-wrześniowej), uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały Senatu UW dostępnym tutaj. Lista aktualnie dostępnych kierunków w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Popularne kierunki

Do tej pory w systemie IRK zarejestrowało się ponad 30 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 50 tys. rejestracji. Do najpopularniejszych kierunków należały w tym roku: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (blisko 3,8 tys. zarejestrowanych osób); psychologia (2,4 tys.); zarządzanie (2,3 tys.); filologia angielska – English Studies (2 tys.); zarządzanie finansami i rachunkowość (1,7 tys.).

 

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: orientalistyka – japonistyka (28 osób); orientalistyka – sinologia (20 osób); chemia medyczna (17 osób); psychologia (15 osób); filologia angielska – English studies (14 osób).

 

Więcej informacji oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Biura ds. Rekrutacji.