Dbamy o to, by dla studentów i pracowników uniwersytet był miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Na UW działają instytucje, do których można zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących uczelni i jej społeczności. Od wielu lat działamy także na rzecz równego dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Studenci korzystają ze stypendiów oraz miejsc w akademikach.

 

 

Rozwiązywanie problemów

Na uczelni działają osoby i instytucje, których zadaniem jest wspierania członków naszej społeczności w rozwiązywaniu konfliktów i problemów.

Ombudsman, czyli rzecznik akademicki

Każdy student może zgłosić się do ombudsmana, który doradza, jak rozwiązać dany problem. Wyjaśnia, jak na uczelni działają określone procedury, zaleca mediacje lub pomaga w wyjaśnieniu sprawy w odpowiedniej uczelnianej jednostce. Dba o to by, wszyscy członkowie naszej społeczności byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

Na uniwersytecie pracuje też główny specjalista ds. równouprawnienia zajmujący się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością, a także koordynator przeciwdziałania mobbingowi.

 

Społeczność akademicka może korzystać z usług Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Akademickiej Poradni Prawnej oraz Kliniki Prawa.

 

Wyrównywanie szans dla wszystkich

Uniwersytet przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia równego dostępu do wykształcenia osobom z niepełnosprawnościami bądź przewlekle chorym. Likwidujemy bariery architektoniczne, techniczne i społeczne. Na uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które wspiera studentów, doktorantów i pracowników. Za swoje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami UW był wielokrotnie nagradzany.

Niepełnosprawni studenci korzystają z:
  • transportu dla osób z niesprawnością narządu ruchu,
  • asystentów pomagających w poruszaniu się po kampusie,
  • wsparcia tłumaczy Polskiego Języka Migowego,
  • materiałów dydaktycznych w formach alternatywnych (brajl, druk powiększony),
  • centrum komputerowego,
  • wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego,
  • Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – największej w Polsce biblioteki naukowej dla osób niemogących czytać zwykłego druku.

Wsparcie psychologiczne

W marcu 2018 roku otwarto na uniwersytecie Centrum Pomocy Psychologicznej. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla całej społeczności uniwersytetu. Studenci otrzymują tu krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie mogą uzyskać dalszą pomoc.

 

Centrum oferuje także usługę „walk-in clinic”, czyli pierwszego kontaktu z psychologiem – bardzo krótkiej konsultacji w sytuacji kryzysowej, bez konieczności wcześniejszego zapisu. W CPP pracują psychologowie z doświadczeniem w prowadzeniu terapii. Usługi są bezpłatne. Terapeuci gwarantują pacjentom poufność.

 

Stypendia i domy studenckie

W trakcie studiów studenci mogą ubiegać się o:

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, co roku otrzymuje je ponad 2 tysiące osób,
  • stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • miejsce w jednym z sześciu domów studenckich; w sumie w akademikach UW może mieszkać 2,5 tys. osób, a już w najbliższym czasie uniwersytet planuje wybudowanie dwóch kolejnych domów studenckich – na kampusie na Ochocie oraz na Służewcu.