UW współpracuje z wieloma partnerami w Polsce i za granicą. Razem z 5 europejskimi uniwersytetami tworzy sojusz 4EU+, któremu ostatnio Komisja Europejska przyznała status Uniwersytetu Europejskiego. W Polsce kluczowym partnerem dla UW jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obie uczelnie angażują się w pracę nad wspólnymi badaniami oraz projektami dydaktycznymi.

Jednym z celów uniwersytetu jest dobra pozycja w europejskiej czołówce uczelni badawczych oraz międzynarodowa rozpoznawalność. Uniwersytet Warszawski współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi. Wśród nich jest 400 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Poniżej przedstawiamy współpracę uniwersytetu w ramach międzynarodowej sieci 4EU+ oraz wspólne działania prowadzone z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

UW i europejski sojusz

4EU+ to konsorcjum sześciu renomowanych uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie. Uniwersytety chcą pogłębiać współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, wspólnych programów studiów, kształcenia studentów i doktorantów, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

 

28 lutego Uniwersytet Sorboński – w imieniu sojuszu 4EU+ – złożył wniosek w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Sojusz był jednym z 54 sieci uczelni, które ubiegały się o status Uniwersytetu Europejskiego. 26 czerwca Komisja ogłosiła wyniki. Wybrano 17 zwycięskich konsorcjów, w tym 4EU+. Dowiedz się więcej >>

 

Zadaniem uczelni partnerskich 4EU+ jest poszukiwanie rozwiązań dotyczących globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu liczby fake newsów. W działania sojuszu 4EU+ zaangażowani są studenci, naukowcy i pracownicy administracji.

 

Dzięki przynależności do konsorcjum, studenci UW będą mogli m.in. :

  • spędzić część studiów na uczelni partnerskiej,
  • uczestniczyć w szkołach letnich, zajęciach online z udziałem studentów i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów sojuszu (collaborative interactive learning), seminariach licencjackich i magisterskich współprowadzonych przez promotorów z zagranicy,
  • korzystać z materiałów naukowych znajdujących się w bibliotekach uczelni 4EU+,
  • uczestniczyć wydarzeniach, których celem jest integracja społeczności akademickiej uniwersytetów.

Studenci będą mogli również być angażowani w projekty naukowe, które będą realizowane w ramach programów flagowych dotyczących zdrowia i zmian demograficznych, Europy w zmieniającym się świecie, transformacji nauki i społeczeństwa oraz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

 

Wspólne działania UW i WUM

Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę dotyczącą realizowania wspólnych projektów dydaktycznych. Logopedia ogólna i kliniczna oraz kryminalistyka i nauki sądowe to przykłady kierunków studiów prowadzonych przez oba uniwersytety. Powstały międzyuczelniane zajęcia fakultatywne, na które studenci mogli się zapisywać. W roku 2018/2019 pula zajęć została rozszerzona. Dowiedz się więcej >>

 

Studenci UW i WUM uczestniczą też w spotkaniach, warsztatach i programach organizowanych przez Inkubator UW, np. w Brave Camp – szkole przedsiębiorczości, podczas której przez kilka dni pod okiem mentorów i trenerów mogą rozwijać zaproponowane przez siebie wcześniej projekty biznesowe, naukowe oraz pomysły z dziedziny ekonomii społecznej.

 

Współpraca obu uczelni dotyczy także badań. Od listopada 2017 do maja 2018 badacze UW i WUM m.in. chemicy, biolodzy, fizycy, kryminolodzy, genetycy, naukowcy zajmujący się nauką o zdrowiu publicznym i farmacją uczestniczyli w spotkaniach, dzięki którym powstały pomysły na nowe wspólne przedsięwzięcia dotyczące m.in.

  • nowatorskich technik niszczenia komórek nowotworowych gruczołu krokowego,
  • badania metabolizmu substancji aktywnych w różnych stanach chorobowych,
  • modelowania aktywności sieci neutrofilowych.

Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny planują sformalizować współpracę. 16 października 2018 roku rektorzy obu uczelni podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji uczelni.