Uniwersytet Warszawski Pierwsza Rada uczelni

Senat UW podczas posiedzeń 6 marca oraz 8 i 15 maja 2019 roku wybrał 6 członków rady. W jej skład wchodzi także z urzędu przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów.

Lista członków dostępna jest w zakładce „Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego” .

Uchwała Senatu UW nr 369 z 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady uczelni

 

Pobierz dokument (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn