Uniwersytet Warszawski Doktoraty honoris causa w latach 1994-2013

212. Prof. Michael Martinek

6 XI 2013, wybitny niemiecki prawnik, znawca prawa cywilnego, prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa porównawczego, promował: Jerzy Poczobut, publikacja

 

211. Prof. Andrzej Białas

29 X 2013, wybitny fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, promował: Andrzej Kajetan Wróblewski

 

210. Prof. Oded Stark

21 III 2013, wybitny ekonomista, światowej sławy specjalista w dziedzinie ekonomii ludności, rozwoju, pracy i migracji, promował: Tomasz Żylicz

 

209. Prof. Michael G. Müller

27 II 2013, wybitny niemiecki historyk, znawca historii Polski, promował: Wojciech Kriegseisen, publikacja

 

208. Sir Charles Antony Richard Hoare

28 XI 2012, jeden z najwybitniejszych twórców informatyki, emerytowany profesor Oxford University, promował: Władysław M. Turski, publikacja

 

207. Henryk Skarżyński

13 VII 2012, wybitny otochirurg, specjalista z zakresu fizjologii i patologii słuchu, inicjator powstania Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, promował: Alojzy Z. Nowak, publikacja

 

206. Elie Wiesel

25 VI 2012, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pisarz i dziennikarz, profesor studiów judaistycznych na Uniwersytecie w Bostonie, promował: Henryk Samsonowicz

 

205. Jurij D. Apresjan

5 VI 2012, profesor Instytutu Języka Rosyjskiego RAN oraz członek Rosyjskiej Akademii Nauk, zainteresowania naukowe: semantyka leksykalna, składnia, teoretyczna i praktyczna leksykografia, formalne modele języka oraz tłumaczenie maszynowe, promował: Andrzej Bogusławski

 

204. Hans Hauben

11 I 2012, emerytowany profesor zwyczajny historii starożytnej na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, doskonały znawca historii żeglugi, floty hellenistycznej, historii religii, promował: Adam Łukaszewicz

 

203. Szewach Weiss

30 XI 2011, były ambasador Izraela w Polsce, izraelski polityk, dyplomata, promował: Marcin Kula

 

202. Aaron Ciechanover

15 XI 2011, wybitny biolog oraz noblista w dziedzinie chemii, szanowany na całym świecie autorytet w dziedzinie biochemii i chemii komórki, promował: Roman Kaliszan

 

201. Stanisław Waltoś

22 VI 2011, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, specjalista z zakresu prawa karnego procesowego, promował: Piotr Kruszyński

 

200. Theodor Meron

14 I 2011, wybitny prawnik, światowej sławy specjalista w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego, promowała: Maria Magdalena Kenig-Witkowska, publikacja

 

199. Richard Pipes

30 VI 2010, wybitny historyk i politolog, badacz dziejów Rosji, ZSRR i Europy Wschodniej, a także problematyki bezpieczeństwa globalnego, promował: Henryk Samsonowicz

 

198. Antony Polonsky

18 VI 2010, wybitny historyk, specjalista z zakresu stosunków polsko-żydowskich i dziejów polskich Żydów w czasach nowożytnych, promował: Jerzy Tomaszewski

 

197. Maria Rostworowski de Diez Canseco

18 VI 2010, wybitny peruwiański etnohistoryk polskiego pochodzenia, badacz kultur andyjskich, promował: Mariusz Ziółkowski

 

196. Horacio Cerutti-Guldberg

20 V 2010, filozof, historyk idei i latynoamerykanista, profesor Universidad Nacional Autónoma de Mexico, promował: Ryszard Paradowski, publikacja

 

195. Ivan Čolović

7 V 2010, serbski antropolog i etnolog, wybitny specjalista w zakresie tożsamości etnicznej i kulturowej ludności krajów Europy Południowej i Środkowej, promował: Andrzej Mencwel

 

194. Francisco J. Ayala

15 V 2009, biolog i filozof z University of California, Irvine, wybitny specjalista w zakresie genetyki procesów ewolucji, ewolucji molekularnej, mechanizmów powstawania gatunków oraz zmienności genetycznej w populacjach, promował: Z. Maciej Gliwicz, publikacja

 

193. Gerd Meyer

24 XI 2008, politolog z Instytutu Nauki o Polityce Uniwersytetu w Tybindze, wybitny specjalista w zakresie sowietologii, kultury i psychologii politycznej, zasłużony dla naukowej współpracy polsko-niemieckiej, promował: Konstanty A. Wojtaszczyk, publikacja

 

192. Eckart Hien

17 VI 2008, wybitny znawca prawa administracyjnego, były prezes Federalnego Sądu Administracyjnego RFN, promował: Janusz Trzciński, publikacja

 

191. Leszek Balcerowicz

6 III 2008, specjalista z dziedziny ekonomii, profesor Szkoły Głównej Handlowej, promował: Wojciech Maciejewski, publikacja

 

190. William G. Dwyer

31 VII 2007, matematyk, światowej sławy specjalista w dziedzinie topologii algebraicznej, promował: Stefan Jackowski, publikacja

 

189. Oskar Anweiler

27 VI 2007, niemiecki pedagog i historyk oświaty, promował: Wincenty Okoń, publikacja

 

188. Norman Davies

28 III 2007, brytyjski historyk Europy związany z Polską, członek The British Academy oraz członek korespondent Akademii Umiejętności w Krakowie, promował: Henryk Samsonowicz, publikacja

 

187. Anna Wierzbicka

3 IV 2006, językoznawca, filolog, profesor w Australijskim Uniwersytecie Narodowym, promowała: Jadwiga Puzynina, publikacja

 

186. Shmuel Noah Eisenstadt

26 X 2005, dr socjologii, socjolog i teoretyk cywilizacji, emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, promował: Jerzy Szacki

 

185. Sir Roger Penrose

29 VIII 2005, matematyk, fizyk, twórca teorii twistorów, promował: Andrzej Trautman

 

184. Andrzej Wajda

25 V 2005, reżyser, współtwórca polskiej szkoły filmowej, zdobywca Oskara za całokształt twórczości, promowała: Małgorzata Szpakowska

 

183. Václav Havel

21 X 2004, dr nauk historycznych, pisarz, polityk, były Prezydent Czechosłowacji i Czech, promował: Henryk Samsonowicz

 

182. Abp Desmond Tutu

10 III 2004, dr nauk humanistycznych, autorytet moralny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, promował: Jan Milewski

 

181. Alasdair Smith

3 III 2004, dr nauk ekonomicznych, teoria handlu międzynarodowego, profesor University of Sussex, promował: Włodzimierz Siwiński

 

180. Siegmar von Schnurbein

14 XI 2003, dr nauk historycznych, historia starożytna i archeologia, profesor Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie, promował: Jerzy Kolendo

 

179. Luciano Maiani

7 XI 2003, dr nauk fizycznych, teoria cząstek elementarnych, profesor Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, promował: Andrzej Kajetan Wróblewski

 

178. Tadeusz Mazowiecki

12 VI 2003, dr prawa, publicysta, polityk, premier RP w latach 1989-1990, promował: Mirosław Wyrzykowski

 

177. Eugenio Barba

28 V 2003, dr nauk humanistycznych, reżyser, pedagog i badacz teatru, promował: Zbigniew Osiński

 

176. Marcus Lutter

16 V 2003, dr prawa, prawnik, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bonn, promował: Mirosław Wyrzykowski

 

175. Władysław Bartoszewski

22 XI 2002, dr nauk historycznych, historyk, publicysta, polityk, promował: Włodzimierz Borodziej

 

174. Mieczysław Porębski

30 X 2002, dr nauk historycznych, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, promowała: Maria Poprzęcka

 

173. Jacek Furdyna

14 X 2002, dr nauk fizycznych, fizyk, profesor Notre Dame University, Indiana USA, promował: Marian Grynberg

 

172. Dmytro Pawłyczko

16 V 2002, dr nauk humanistycznych, poeta ukraiński, tłumacz, polityk, dyplomata, promował: Stefan Kozak

 

171. Ihor Ševčenko

5 XII 2001, dr papirologii, dr filozofii i literatury, kultura i literatura bizantyjska, profesor Harvard University, promował: Henryk Samsonowicz

 

170. Jan Nowak-Jeziorański

15 XI 2001, dr nauk humanistycznych, Dyrektor Rozgłośni Radia Wolna Europa, publicysta, promował: Marcin Król

 

169. Tadeusz Różewicz

4 IV 2001, dr literaturoznawstwa, pisarz i publicysta, promował: Tadeusz Drewnowski

 

168. Adam Szpunar

19 XI 1999, dr prawa, prawo cywilne, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, promował: Tomasz Dybowski

 

167. Daniel Beauvois

19 XI 1999, dr historii, historia XIX w. Europy Środkowowschodniej, profesor Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne (Paris I), promowała: Maria Wawrykowa

 

166. Sante Graciotti

19 XI 1998, dr literaturoznawstwa, profesor Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, promowała: Alina Nowicka-Jeżowa

 

165. Stanisław Wellisz

19 XI 1998, dr nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Columbia (New York), promował: Wojciech Maciejewski

 

164. Jerzy Giedroyć

14 XI 1998, dr literaturoznawstwa, dyplom wręczono w Bibliotece Polskiej w Paryżu, promowała: Jadwiga Puzynina

 

163. Lord Ralf Dahrendorf

9 III 1998, dr filozofii, Kolegium Św. Antoniego w Oxfordzie, promował: Jacek Kurczewski

 

162. Klaus Zernack

19 XI 1997, dr historii, profesor historii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, promował: Marian Wojciechowski

 

161. Gerard Labuda

19 XI 1997, dr historii, profesor historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promował: Aleksander Gieysztor

 

160. David Shugar

22 XI 1996, dr fizyki, dr biofizyki Uniwersytetu McGill (Kanada), profesor UW, członek PAN, promował: Bogdan Lesyng

 

159. Stanisław Dżułyński

22 XI 1996, dr geologii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, promował: Andrzej Radwański

 

158. Juliusz Bardach

19 XI 1996, dr historii, emerytowany profesor prawa UW, promował: Antoni Mączak

 

157. Leonard Searle

26 IV 1996, dr astronomii, profesor Observatories of the Carnegie Institution of Washington, Pasadena (USA), promował: Marcin Kubiak

 

156. Riccardo Giacconi

26 IV 1996, dr astronomii, profesor European Southern Observatory, Monachium, promował: Józef Smak

 

155. Israel Gutman

16 XI 1995, dr historii, Przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Holocaustem Yad-Vashem (Jerozolima), promował: Jerzy Tomaszewski

 

154. Jean-Marie Andre

12 V 1995, dr chemii, profesor Uniwersytetu w Namur (Belgia), promował: Lucjan Piela

 

153. George Dobry CBE QC

19 XI 1994, dr prawa, lord, doradca Królowej Wielkiej Brytanii, promował: Jerzy Rajski

 

152. Henryk Mikołaj Górecki

10 III 1994, dr muzykologii, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, promowała: Anna Czekanowska-Kuklińska

 

151. Władysław Kuraszkiewicz

27 I 1994, dr filologii, językoznawca, członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promował: Janusz Siatkowski

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn