Uniwersytet Warszawski Doktoraty honoris causa w latach 1974-1993

150. Krzysztof Penderecki

21 XII 1993, dr muzykologii, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, promowała: Zofia Helman

 

149. Jacov Grigoriewicz Sinaj

19 XI 1993, dr matematyki, profesor Akademii Nauk w Moskwie, promował: Karol Krzyżewski

 

148. Jacques Le Goff

19 XI 1993, dr historii antycznej, profesor Ecole des Hautes Etudes en Sciences w Paryżu, promował: Henryk Samsonowicz

 

147. Jacub Goldberg

14 I 1993, dr historii nowożytnej, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego, badacz osadnictwa w Polsce środkowej XVI-XVIII w., badacz dziejów i kultury Żydów w Polsce, promował: Antoni Mączak

 

146. Piotr Słonimski

3 VI 1992, dr biologii molekularnej, profesor Uniwersytetu Paryż VI, promował: Wacław Gajewski

 

145. Pierre Levéque

1 VI 1992, dr historii starożytnej, profesor Uniwersytetu Besançon, promowała: Izabella Bieżuńska-Małowist

 

144. Luigi Labruna

21 V 1992, dr prawa cywilnego, profesor Uniwersytetu w Neapolu, promował: Witold Wołodkiewicz

 

143. Jan Karski [Kozielewski]

18 VI 1991, dr historii najnowszej, powstaniec, żołnierz AK, Kurier Rzeczypospolitej, promował: Jerzy Holzer

 

142. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki

9 V 1991, dr historii sztuki, powstaniec, żołnierz AK, Kurier Rzeczypospolitej, promował: Aleksander Gieysztor

 

141. Zbigniew Brzeziński

2 V 1991, dr nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Waszyngtonie, promował: Franciszek Ryszka

 

140. Roman Schnur

26 IV 1991, dr prawa międzynarodowego, profesor Uniwersytetu w Tybindze, promował: Karol Sobczak

 

139. Jack Fliderbaum

29 XI 1990, dr historii, biznesmen, donator z Londynu, promował: Jerzy Tomaszewski

 

138. Louis Le Guillou

28 IX 1990, dr literaturoznawstwa, profesor Uniwersytetu w Brest (Francja), promował: Jerzy Parvi

 

137. Dan Rostenkowski

11 VI 1990, dr prawa finansowego, Członek Kongresu USA, promował: Andrzej Stelmachowski

 

136. Graziella Allergi Fillipini

26 VI 1990, dr chemii, profesor Uniwersytetu w Padwie, promował: Jerzy Tadeusz Wróbel

 

135. Giuseppe Vecchi

10 X 1989, dr muzykologii, profesor Uniwersytetu w Bolonii, promował: Aleksander Gieysztor

 

134. Stefan Grzybowski

14 VI 1989, dr prawa cywilnego, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, promował: Witold Czachórski

 

133. Robert Zajonc

30 V 1989, dr psychologii, profesor University of Michigan (USA), promował: Stanisław Mika

 

132. Giulio Andreotti

13 V 1989, dr filologii klasycznej, Prezydent Centro Ciceroniano w Rzymie, Senator, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, promował: Jerzy Axer

 

131. Carmine Romanzi

11 V 1989, dr mikrobiologii, profesor Uniwersytetu w Genui, Prezydent Konferencji Rektorów Europejskich, promował: Władysław J.H. Kunicki-Goldfinger

 

130. Astrid Lindgren

2 V 1989, dr literaturoznawstwa, pisarka, promowała: Irena Wojnar

 

129. Hans Adolf Jacobsen

17 I 1989, dr nauk politycznych, profesor i Dyrektor Seminarium Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bonn, promował: Franciszek Ryszka

 

128. Maurice Duverger

30 V 1988, dr prawa konstytucyjnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Paryżu, promował: Stanisław Ehrlich

 

127. Stanisław Leszczycki

18 XI 1987, dr geografii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel Instytutu Geograficznego UW, promował: Jerzy Kondracki

 

126. Marian Mięsowicz

14 X 1987, dr fizyki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, promował: Jerzy Pniewski

 

125. Sandro Pertini

19 XI 1986, dr nauk politycznych, senator, Prezydent Republiki Włoskiej w latach 1978-85, promował: Jan Baszkiewicz

 

124. Raul Prebish

5 VI 1986, dr ekonomii politycznej, profesor Uniwersytetu w Buenos Aires, promował: Antoni Kukliński

 

123. Bolesław Kolasa

19 XI 1985, dr prawa administracyjnego, profesor Duquesne University (Pittsburg, USA), promował: Roman Głowacki

 

122. Karol Sterling

15 XII 1982, dr historii, emerytowany profesor Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Nowojorskiego, promował: Jan Białostocki (dyplom został wręczony 8 VI 1989 r.)

 

121. Wiktor Kemula

1 XII 1982, dr chemii, członek rzeczywisty PAN, promował: Zbigniew Galus

 

120. Witold Nowacki

3 VII 1981, dr nauk matematycznych, profesor dr nauk technicznych, członek rzeczywisty PAN, promował: Zbigniew Olesiak

 

119. Jean Rivero

20 V 1980, dr prawa, profesor Université de Paris II, promował: Zygmunt Rybicki

 

118. Konstantin Aleksiejewicz Saliszczew

3 X 1979, dr geografii, profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, promował: Bogodar Winid

 

117. Eric Henry Stoneley Burhop

13 IX 1979, dr fizyki, profesor University College London, promował: Janusz Zakrzewski

 

116. Jan Szczepański

6 VI 1979, dr socjologii, członek rzeczywisty PAN, promował: Stefan Nowakowski

 

115. Mieczysław Szerer

24 V 1978, dr prawa, b. Sędzia Sądu Najwyższego, promował: Jerzy Bafia

 

114. Stanisław Mazur

15 V 1978, dr matematyki, członek rzeczywisty PAN, promował: Bogdan Bojarski

 

113. Włodzimierz Trzebiatowski

19 XII 1977, dr chemii, członek rzeczywisty PAN, promował: Włodzimierz Kołos

 

112. Nikołaj Nikołajewicz Bogolubow

20 IX 1977, dr fizyki, profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, promował: Józef Werle

 

111. Farah Pahlavi

25 VIII 1977, dr historii sztuki, małżonka Szacha Iranu, promował: Stanisław Kałużyński

 

110. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr

25 VIII 1977, dr prawa, Szach Iranu, promował: Remigiusz Bierzanek

 

109. Kurt Waldheim

12 VII 1977, dr prawa, Sekretarz Generalny ONZ, promował: Witold Czachórski

 

108. Frederick Elvyn Jones

13 VI 1977, dr prawa, Lord Kanclerz – Przewodniczący Izby Lordów, Minister Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, promował: Jerzy Bafia

 

107. Marian Danysz

30 III 1977, dr fizyki, członek rzeczywisty PAN, promował: Andrzej Wróblewski

 

106. Michaił Borysowicz Chrapczenko

24 VIII 1976, dr filologii, członek rzeczywisty Akademii Nauk ZSRR, promował: Antoni Semczuk

 

105. Leon van Hove

15 I 1975, dr fizyki, Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN – Genewa, promował: Jerzy Pniewski

 

104. Kazimierz Secomski

15 I 1975, dr ekonomii, Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, promowała: Zofia Morecka

 

103. Eugeniusz Sergiejew

15 I 1975, dr geologii, profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, promował: Witold Cezariusz Kowalski

 

102. Jerzy Spława-Neyman

9 XII 1974, dr matematyki, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, promował: Stanisław Turski

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn