1 września rozpoczęła się kadencja nowego zespołu rektorskiego. Przez najbliższe 4 lata Uniwersytetem kierować będzie rektor prof. Alojzy Z. Nowak wraz z prorektorami: prof. Samborem Gruczą, prof. Ewą Krogulec, prof. Zygmuntem Lalakiem oraz prof. Sławomirem Żółtkiem.

Prof. Alojzy Z. Nowak został wybrany na stanowisko rektora UW 17 czerwca podczas posiedzenia Kolegium Elektorów. Zgodnie ze Statutem UW rektor powołuje prorektorów. Wybór prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia konsultowany jest z przedstawicielami studentów i doktorantów.

 

 

Zespół rektorski w kadencji 2020-2024

Rektor UW – prof. Alojzy Z. Nowak

Prof. Alojzy Z. Nowak jest 45. rektorem w historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związany z uczelnią od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012-2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.

Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/rektor

 

 

Prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambor Grucza

Prof. dr hab. Sambor Grucza jest specjalistą w zakresie metalingwistyki, lingwistyki, lingwistyki języków specjalistycznych, glottodydaktyki i translatoryki oraz badań okulograficznych. W latach 2008–2012 oraz 2016–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, a wcześniej prodziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz dyrektora Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/sambor-grucza

 

 

Prorektor UW ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewa Krogulec

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem, specjalistką w zakresie hydrogeologii. W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Wcześniej była prodziekanem tej jednostki. Kierowała Zakładem Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki.

Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/ewa-krogulec

 

 

Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Prof. dr hab. Zygmunt Lalak zajmuje się fizyką oddziaływań fundamentalnych i kosmologią cząstek elementarnych. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Fizyki UW.

Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/zygmunt-lalak

 

 

Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UW jako wykładowca akademicki, gdzie prowadzi m.in. zajęcia kursowe z prawa karnego, z systemu prawnego i zawodów prawniczych, a także z prawa karnego gospodarczego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich WPiA UW. Jest współzałożycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPiA UW.

Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/slawomir-zoltek

Prof. Alojzy Z. Nowak zastąpił rektora prof. Marcina Pałysa, który kierował uczelnią w latach 2012-2020. W kadencji 2016-2020 funkcję prorektorów sprawowali: prof. Jolanta Choińska-Mika, prof. Maciej Duszczyk, prof. Anna Giza-Poleszczuk (do września 2019) i prof. Andrzej Tarlecki.