Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. badań

prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW

 

prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Prof. dr hab. Zygmunt Lalak jest fizykiem, jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki oddziaływań fundamentalnych i kosmologii cząstek elementarnych. Pracował w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. laboratorium CERN (Szwajcaria), na Uniwersytecie Oksfordzkim (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA), a także na Uniwersytecie Technicznym w Monachium i na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy). Jest autorem ponad 120 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach.

 

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jego kariera naukowa związana jest Wydziałem Fizyki UW, gdzie w 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 1999 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w 2008 roku.

 

W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Fizyki UW.  Jest członkiem komitetu koordynacyjnego Priorytetowego Obszaru Badawczego „U podstaw mikro i makro świata” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2012-2016 był członkiem Senackiej Komisji ds. Naukowych na UW.

 

W kadencji 2020-2024 prof. Zygmunt Lalak zajmuje stanowisko prorektora ds. badań.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt

Prorektor ds. badań
tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
e-mail: prorektor.nauka(at)adm.uw.edu.pl