Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. rozwoju

prof. Ewa Krogulec, prorektor UW

 

prof. dr hab. Ewa Krogulec

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem. Zajmuje się badaniami hydrogeologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanu i jakości wód podziemnych. Jest autorką lub współautorką około 200 publikacji naukowych: artykułów, rozdziałów w monografiach, monografii, map. Kierowała ponad 40 projektami badawczymi z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

 

Jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie hydrogeologii, stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi, a w 2018 roku tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.

 

W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Wcześniej była prodziekanem tej jednostki, a także zastępcą dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Kierowała Zakładem Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki.

 

Prof. Ewa Krogulec zajmuje stanowisko przewodniczącej Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Jest też wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Od lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, organu doradczego Ministra Środowiska. Wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w MNiSW. Jest członkiem wielu rad naukowych, w tym Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Rady Ochrony Przyrody województwa mazowieckiego. Od października 2021 roku jest członkiem Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland.

 

W kadencji 2020-2024 prof. Ewa Krogulec zajmuje stanowisko prorektor ds. rozwoju.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt

Prorektor ds. rozwoju

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

e-mail: prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn