Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW

 

prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek jest prawnikiem. Specjalizuje się w teorii prawa i prawie karnym. Jako wykładowca akademicki pracuje od 2008 roku, prowadzi m.in. zajęcia kursowe z prawa karnego, z systemu prawnego i zawodów prawniczych, a także z prawa karnego gospodarczego.

 

Od początku kariery związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji UW. W 2004 roku ukończył studia magisterskie, w 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2018 roku z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. Jest profesorem uczelni.

 

W latach 2016–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji. Jest współzałożycielem i pierwszym kierownikiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPiA UW.

 

Wieloletni pracownik centralnych organów wymiaru sprawiedliwości. W 2005 został pracownikiem Sądu Najwyższego, a następnie – w 2009 roku członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Był wpisany na listy adwokatów oraz radców prawnych. Obecnie piastuje funkcję członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

W kadencji 2020–2024 prof. Sławomir Żółtek zajmuje stanowisko prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Kontakt

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

e-mail: prorektor.studia(at)adm.uw.edu.pl

sekretariatstud(at)adm.uw.edu.pl