Uniwersytet Warszawski Rektor

Prof. Marcin Pałys

rektor w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020

44. rektor w historii uczelni

 

Życiorys

Jest pierwszym chemikiem na stanowisku rektora UW w historii uczelni. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku został prodziekanem ds. finansowych Wydziału Chemii. 3 lata później z ulicy Pasteura przeniósł się na Krakowskie Przedmieście, by objąć funkcję prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej.

Zobacz więcej

Kompetencje rektora

Rola rektora w życiu uczelni, zakres obowiązków czy nawet długość urzędowania zmieniały się na przestrzeni lat, wraz z przemianami samego Uniwersytetu i jego otoczenia. Wielu z rektorów przeszło do historii, dzięki swej niezwykłej osobowości i autorytetowi, jakim się cieszyli. Dziś zakres kompetencji rektora jest ściśle określony przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Rektor, wyłaniany na UW w drodze wyborów, kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

Zobacz więcej

 

Priorytety kadencji 2016-2020

„Aby liczyć się w Europie, Uniwersytet musi działać sprawniej niż inne uczelnie. Będzie to możliwe wtedy, gdy będziemy potrafili docenić ludzi z pomysłami, a organizacja i warunki materialne będą sprzyjać powstawaniu tych pomysłów” – rozpoczął swój program wyborczy na II kadencję rektorską prof. Marcin Pałys. „Uniwersytet, czyli my wszyscy” było hasłem jego kampanii prowadzonej na początku 2016 roku. Priorytety kadencji 2016-2020 przedstawił z perspektywy trzech głównych zagadnień: rozwoju studentów, doktorantów i pracowników; struktury i organizacji; warunków materialnych i funkcjonalnych.

Zobacz więcej

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016

„Niech to będą ambitne cztery lata!” – brzmiało hasło kampanii prof. Marcina Pałysa, gdy na początku 2012 roku ubiegał się o fotel rektora. Już wtedy za główne cele przyszłych władz uznawał utrzymanie czołowej pozycji UW w Polsce oraz osiągnięcie większej rozpoznawalności w świecie. – Zadania te wymagają przede wszystkim skupienia się na nauczaniu na najwyższym poziomie, prowadzeniu ambitnych badań naukowych oraz otwieraniu się na innowacje – podkreślał prof. Pałys. Za równie ważne uznawał ochronę autonomii uczelni, w tym finansową, ograniczaną przez przepisy nieuwzględniające specyfiki uczelni.

Więcej na temat priorytetów kadencji 2012-2016

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016 rektor UW przedstawił na stronie marcinpalys.pl.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor dwóch kadencji 2005-2012

Przydatne kontakty i linki

Sekretariat rektora

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 355

fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

twitter.com/Marcin_Palys

 

Pełnomocnicy rektora

ds. jakości kształcenia

ds. kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim

ds. Uniwersytetu Dzieci

ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych

ds. zamówień publicznych

ds. komunikacji (zakres kompetencji)

 

Komisje rektorskie w kadencji 2016-2020

ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

ds. Zatrudnienia na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

ds. Tytułów Honorowych

ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zarządzenia rektora

Zarządzenia rektora publikowane są w Monitorze UW.

 

Sprawozdania roczne rektora

Sprawozdania zawierają najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące działalności uczelni, dydaktyki, badań, społeczności, współpracy z zagranicą, a także finansów i majątku Uniwersytetu >>