Uniwersytet Warszawski Rektor

Prof. Marcin Pałys

rektor w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020

44. rektor w historii uczelni

 

Życiorys

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2012, a od 2016 także przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. W latach 2008-2012 był prorektorem Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej. Wcześniej pełnił m.in. funkcję prodziekana Wydziału Chemii.

Zobacz więcej

Kompetencje rektora

Zakres kompetencji rektora jest określony przez ustawę oraz „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Rektor, wyłaniany na UW w drodze wyborów, kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

Zobacz więcej

 

Priorytety kadencji 2016-2020

„Aby liczyć się w Europie, Uniwersytet musi działać sprawniej niż inne uczelnie. Będzie to możliwe wtedy, gdy będziemy potrafili docenić ludzi z pomysłami, a organizacja i warunki materialne będą sprzyjać powstawaniu tych pomysłów” – rozpoczął swój program wyborczy na II kadencję rektorską prof. Marcin Pałys. „Uniwersytet, czyli my wszyscy” było hasłem jego kampanii prowadzonej na początku 2016 roku. Priorytety kadencji 2016-2020 przedstawił z perspektywy trzech głównych zagadnień: rozwoju studentów, doktorantów i pracowników; struktury i organizacji; warunków materialnych i funkcjonalnych.

Zobacz więcej

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016

„Niech to będą ambitne cztery lata!” – brzmiało hasło kampanii prof. Marcina Pałysa, gdy na początku 2012 roku ubiegał się o fotel rektora. Już wtedy za główne cele przyszłych władz uznawał utrzymanie czołowej pozycji UW w Polsce oraz osiągnięcie większej rozpoznawalności w świecie. – Zadania te wymagają przede wszystkim skupienia się na nauczaniu na najwyższym poziomie, prowadzeniu ambitnych badań naukowych oraz otwieraniu się na innowacje – podkreślał prof. Pałys. Za równie ważne uznawał ochronę autonomii uczelni, w tym finansową, ograniczaną przez przepisy nieuwzględniające specyfiki uczelni.

Więcej na temat priorytetów kadencji 2012-2016

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016 rektor UW przedstawił na stronie marcinpalys.pl.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor dwóch kadencji 2005-2012