Uniwersytet Warszawski Rektor

Prof. Marcin Pałys

rektor w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020

44. rektor w historii uczelni

 

Życiorys

Jest pierwszym chemikiem na stanowisku rektora UW w historii uczelni. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku został prodziekanem ds. finansowych Wydziału Chemii. 3 lata później z ulicy Pasteura przeniósł się na Krakowskie Przedmieście, by objąć funkcję prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej.

Zobacz więcej

Kompetencje rektora

Rola rektora w życiu uczelni, zakres obowiązków czy nawet długość urzędowania zmieniały się na przestrzeni lat, wraz z przemianami samego Uniwersytetu i jego otoczenia. Wielu z rektorów przeszło do historii, dzięki swej niezwykłej osobowości i autorytetowi, jakim się cieszyli. Dziś zakres kompetencji rektora jest ściśle określony przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Rektor, wyłaniany na UW w drodze wyborów, kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

Zobacz więcej

 

Priorytety kadencji 2016-2020

„Aby liczyć się w Europie, Uniwersytet musi działać sprawniej niż inne uczelnie. Będzie to możliwe wtedy, gdy będziemy potrafili docenić ludzi z pomysłami, a organizacja i warunki materialne będą sprzyjać powstawaniu tych pomysłów” – rozpoczął swój program wyborczy na II kadencję rektorską prof. Marcin Pałys. „Uniwersytet, czyli my wszyscy” było hasłem jego kampanii prowadzonej na początku 2016 roku. Priorytety kadencji 2016-2020 przedstawił z perspektywy trzech głównych zagadnień: rozwoju studentów, doktorantów i pracowników; struktury i organizacji; warunków materialnych i funkcjonalnych.

Zobacz więcej

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016

„Niech to będą ambitne cztery lata!” – brzmiało hasło kampanii prof. Marcina Pałysa, gdy na początku 2012 roku ubiegał się o fotel rektora. Już wtedy za główne cele przyszłych władz uznawał utrzymanie czołowej pozycji UW w Polsce oraz osiągnięcie większej rozpoznawalności w świecie. – Zadania te wymagają przede wszystkim skupienia się na nauczaniu na najwyższym poziomie, prowadzeniu ambitnych badań naukowych oraz otwieraniu się na innowacje – podkreślał prof. Pałys. Za równie ważne uznawał ochronę autonomii uczelni, w tym finansową, ograniczaną przez przepisy nieuwzględniające specyfiki uczelni.

Więcej na temat priorytetów kadencji 2012-2016

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016 rektor UW przedstawił na stronie marcinpalys.pl.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor dwóch kadencji 2005-2012

Przydatne kontakty i linki

Sekretariat rektora

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 355

fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

twitter.com/Marcin_Palys

Pełnomocnicy rektora

ds. jakości kształcenia

ds. kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim

ds. Uniwersytetu Dzieci

ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych

ds. zamówień publicznych

ds. komunikacji (zakres kompetencji)

 

Komisje i zespoły rektorskie

Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

Komisja Rektorska ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych

Komisja Rektorska ds. Zatrudnienia na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia Doktorantów – Szkół Doktorskich

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Zespól Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Procedury Nadawania Stopni i Tytułów na Uniwersytecie Warszawskim

 

Zarządzenia rektora

Zarządzenia rektora publikowane są w Monitorze UW.

 

Sprawozdania roczne rektora

Sprawozdania zawierają najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące działalności uczelni, dydaktyki, badań, społeczności, współpracy z zagranicą, a także finansów i majątku Uniwersytetu >>