Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

prof. Sambor Grucza, prorektor UW

 

prof. dr hab. Sambor Grucza

Prof. dr hab. Sambor Grucza jest specjalistą w zakresie metalingwistyki, lingwistyki, lingwistyki języków specjalistycznych, glottodydaktyki i translatoryki oraz badań okulograficznych.

 

Ukończył germanistykę (Uniwersytet w Saarbrücken) oraz lingwistykę stosowaną (Uniwersytet Warszawski). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1994 roku na Uniwersytecie w Saarbrücken, zaś stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w 2005 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.

 

W kadencjach 2008–2012 oraz 2016–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Wcześniej był prodziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej, dyrektorem Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Od 2012 roku kieruje Zakładem Lingwistyki Języków Specjalistycznych.

 

Prof. Grucza przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Lingwistyki Stosowanej. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich i zasiada w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Jest również członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Jest członkiem rad naukowych licznych czasopism.

 

W kadencji 2020–2024 prof. Sambor Grucza zajmuje stanowisko prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt

Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

tel. 22 55 20 443

e-mail: prorektor.wspolpraca(at)adm.uw.edu.pl