Troje badaczy otrzymało grant w czwartej edycji konkursu Sonatina organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nagrodzeni laureaci reprezentują trzy uniwersyteckie jednostki: Wydział Historyczny, Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego.

Do konkursu Sonatina mogli przystąpić naukowcy posiadający stopień doktora nie dłużej niż trzy lata.

 

W tegorocznej edycji konkursu złożonych zostało 166 wniosków. Finansowanie na realizację projektów i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych otrzymało 35 badaczy, wśród nich trzech z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcia młodych badaczy z UW zostały wybrane w panelu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce:

 

  • „Kapłani i personel świątyń w Egipcie ptolemejskim. Aspekty społeczne i gospodarcze” pod kierownictwem dr Joanny Karoliny Wilimowskiej z Wydziału Historycznego
  • „Analiza pojęcia osoby prawnej z perspektywy ontologiczno-językowej” pod kierownictwem dr. Pawła Dawida Banasia z Wydziału Prawa i Administracji
  • „Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III -VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych” pod kierownictwem Kamili Wiktorii Nocoń z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

Pełna lista laureatów grantu Sonatina dostępna jest na stronie NCN.