12 sierpnia zakończyła się rejestracja na studia I stopnia I jednolite magisterskie na UW. Do końca dnia 13 sierpnia można było wnosić opłaty rekrutacyjne. Wyniki rekrutacji kandydaci poznają 24 sierpnia.

Osoby, które zarejestrowały się na studia, żeby wziąć udział w rekrutacji, muszą wnieść opłatę rekrutacyjną. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, bardzo ważne jest również złożenie dokumentów w odpowiednim terminie. Jeżeli kandydat tego nie zrobi, oznacza to, że rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku, a tym samym nie zostanie na nie przyjęty.

 

Opłata rekrutacyjna

Do 13 sierpnia (do końca dnia) kandydaci mogli wpłacać opłatę rekrutacyjną. Informacja o wpłynięciu opłaty może pojawić się na koncie kandydata w IRK w ciągu kilku dni. W procesie rekrutacyjnym brani pod uwagę są jedynie kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną.

 

Dodatkowe egzaminy na dwóch kierunkach

Od 19 do 21 sierpnia na dwóch kierunkach studiów I stopnia i jednolitych magisterskich odbędą się dodatkowe egzaminy wstępne, sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów. Egzaminy przeprowadzone zostaną na logopedii ogólnej i klinicznej oraz psychologii w języku angielskim. Na części kierunków studiów w przypadku kandydatów zagranicznych odbędą się również egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego.

 

Wyniki i statystyki

24 sierpnia kandydaci otrzymają wyniki rekrutacji na swoje konta rejestracyjne w systemie IRK, tam też zamieszczone będą listy rankingowe. Jednostki udostępnią również listy rankingowe w sposób tradycyjny w swoich siedzibach. Ogłoszenie wyników dla kandydatów na kierunek logopedia ogólna i kliniczna odbędzie się 25 sierpnia.

 

Pierwsze statystyki dotyczące liczby zapisów w tegorocznej rekrutacji można będzie podać po 17 sierpnia. Będą to dane cząstkowe dotyczące jedynie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie z zakończonych procesów rekrutacyjnych. Pełne informacje dotyczące liczby zapisów na studia poznamy w październiku.

 

Składanie dokumentów

Przyjęcie dokumentów (I tura od 25 do 27 sierpnia) odbędzie się w sposób dotychczasowy (tradycyjny) w siedzibach komisji rekrutacyjnych poszczególnych jednostek. Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

 

Początek zajęć

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października. Termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty z powodu pandemii, aby można było dokończyć proces rekrutacyjny. Zajęcia prowadzone będą w systemie mieszanym (zdalnie/stacjonarnie). Forma kształcenia w pierwszym semestrze może być różna na poszczególnych wydziałach. Niektóre jednostki podały już informacje w tej sprawie: Wydział Nauk EkonomicznychWydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Wskazówki dotyczące rejestracji znajdują się w filmie instruktażowym:

 

Film dostępny jest także na profilu Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku.