Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia została wybrana, po raz drugi, członkiem Komitetu Sterującego UNICA – sieci zrzeszającej uczelnie z 37 europejskich stolic.

Sieć UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) działa od 1990 roku, obecnie zrzesza 51 uniwersytetów. Jest forum wymiany doświadczeń między władzami i pracownikami uczelni europejskich. Prof. Choińska-Mika została po raz drugi członkiem Komitetu Sterującego (Steering Committee) sieci UNICA. Pierwszą kadencję rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.

 

Komitet Sterujący odpowiada m.in. za koordynację działań podejmowanych przez instytucję, regularne prowadzenie konsultacji z uczelniami członkowskimi czy wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Składa się z przewodniczącego i pięciu członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. Członkowie to osoby, które uczestniczą w zarządzaniu uczelnią należącą do sieci (rektorzy, prorektorzy). Ich kadencja trwa dwa lata.

Prof. Jolanta Choińska-Mika interesuje się nowoczesną dydaktyką i systemami edukacyjnymi. Na UW tworzyła Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych, z którego powstała Szkoła Edukacji. W kadencji 2016-2020 prof. zajmuje stanowisko prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Więcej informacji o sieci UNICA >>