Od 11 sierpnia do 15 września w Muzeum Narodowym w Warszawie można obejrzeć filmy, których bohaterami są wybitni polscy archeolodzy, uczniowie prof. Kazimierza Michałowskiego, przez wiele lat kierujący badaniami Centrum (dawniej Stacji) Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w większości związani z Instytutem Archeologii UW (dziś Wydział Archeologii UW). Seansom towarzyszyć będą rozmowy, podczas których archeolodzy opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach oraz ich wynikach.

W ramach cyklu odbędą się pokazy pięciu filmów. Każdy z nich będzie poświęcony jednemu uczonemu, który podczas moderowanej rozmowy towarzyszącej seansowi opowie o kulisach swojej pracy i dokonanych odkryciach. Bohaterami filmów będą badacze związani z Uniwersytetem Warszawskim oraz uczniowie prof. Kazimierza Michałowskiego (1901–1981), ojca polskiej archeologii śródziemnomorskiej, wieloletniego pracownika UW i Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

O swojej naukowej działalności opowiedzą: prof. Karol Myśliwiec, prof. Włodzimierz Godlewski, prof. Michał Gawlikowski, prof. Stefan Jakobielski, dr Wojciech Kołątaj.

Pokazy odbędą się w dniach:
  • 11 sierpnia, godz. 18.00,
  • 18 sierpnia, godz. 18.00,
  • 25 sierpnia, godz. 18.00,
  • 8 września, godz. 18.00,
  • 15 września, godz. 18.30.

Filmy będą wyświetlane w Kinie MUZ w Muzeum Narodowym w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 3, piętro -1). Wstęp jest bezpłatny.

 

Cykl filmów jest częścią projektu Od Faras do… O wykopaliskach i nie tylko – rozmowy z archeologami (i jednym architektem), który powstał z inicjatywy prof. Tomasza Derdy, przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia na UW. Projekt jest współorganizowany przez Wydział Archeologii UW oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW. Cykl pokazów filmowych wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie, które przechowuje zbiory pozyskane dzięki działalności naukowej prof. Kazimierza Michałowskiego. Ich bogatą reprezentację można zobaczyć na dwóch wystawach stałych: w Galerii Sztuki Starożytnej i Galerii Faras.

 

Celem inicjatywy jest upowszechnienie dorobku polskich badaczy, którzy poprzez swoje badania naukowe wnieśli ogromny wkład w rozwój wiedzy na temat archeologii i historii starożytnego świata.

Biogramy badaczy

Prof. Karol Myśliwiec – archeolog, egiptolog, uczeń prof. Kazimierza Michałowskiego. Przez ponad trzy dekady kierował Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk. W latach 90. XX wieku zatrudniony równocześnie na stanowisku profesora egiptologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał również na zagranicznych uczelniach, m.in. w Austrii, USA i Kanadzie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Kierował pracami polskich misji archeologicznych w Tell Atrib (starożytna Athribis) i Sakkarze. Opublikował ponad 300 artykułów i 12 książek, tłumaczonych na wiele języków, w tym popularnonaukowe Eros nad Nilem, Święte znaki Egiptu i Pan Obydwu Krajów.

 

Prof. Michał Gawlikowski – archeolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991–2005 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW, wieloletni profesor w Instytucie Archeologii UW (dziś Wydział Archeologii UW), a w latach 1989–1991 jego dyrektor. Przez ponad 40 lat prowadził badania w Palmyrze. Odsłonił m.in. świątynię poświęconą bogini Allat. Prowadził również badania w Jordanii, Iraku (w Hatrze) oraz Arabii Saudyjskiej. Odkrył i zbadał jedno z najlepiej zachowanych miejsc kultu boga Mitry (w Hawarte w Syrii). Jest epigrafikiem specjalizującym się w języku aramejskim.

 

Prof. Włodzimierz Godlewski – historyk, archeolog, przez kilka dziesięcioleci uczestniczył i kierował badaniami w Starej Dongoli i w Naqlun. Uczeń prof. Kazimierza Michałowskiego, jeden z pionierów nubiologii. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990–1994 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Prof. Stefan Jakobielski – epigrafik, historyk, archeolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pionier nubiologii. Uczestniczył w badaniach w Faras, Tell Atrib, Palmyrze, Deir el-Bahari, Qasr Ibrim. Wieloletni kierownik prac w Starej Dongoli. Uczeń prof. Kazimierza Michałowskiego. Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 100 publikacji. Jeden z inicjatorów utworzenia (w 1972 roku) Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski i Orderem Obu Nilów z Gwiazdą – najwyższym sudańskim odznaczeniem przyznawanym obcokrajowcom.

 

Dr Wojciech Kołątaj – architekt, konserwator zabytków, archeolog. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Niemal całe zawodowe życie związany ze Stacją Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie (obecnie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW). Współautor koncepcji parku archeologicznego w Aleksandrii. Przez ponad 20 lat kierował misją archeologiczno-konserwatorską Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW w Aleksandrii (Kom el-Dikka).