9 sierpnia prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, spotkał się z przedstawicielami Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University z Indii. Tematem rozmów było nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej między UW a uczelnią z Hisar.

9 sierpnia rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak spotkał się z delegacją Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (CCS HAU): wicekanclerzem prof. Baldevem Raj Kambojem oraz dziekanem College of Basic Science and Humanities dr. Neerajem Kumarem. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Wydziału Biologii UW: dziekan prof. Krzysztof Spalik, prodziekan ds. finansowych prof. Łukasz Drewniak oraz dr Takao Ishikawa z Zakładu Biologii Molekularnej.

 

Tematem rozmów było nawiązanie współpracy badawczo-dydaktycznej między obiema uczelniami. Poruszono m.in. kwestie wspólnych inicjatyw badawczych, programu wizyt studyjnych, staży i szkoleń w zakresie zastosowania biotechnologii w obszarze rolnictwa precyzyjnego, wymiany akademickiej studentów i pracowników naukowych (m.in. w ramach programu Erasmus) oraz współpromotorstwa dla doktorantów.

 

– Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami z Indii zarówno w kontekście badawczym, jak i dydaktycznym, ze szczególnym naciskiem na wymianę akademicką wykładowców i studentów obu uczelni. Istotne jest, aby studenci Uniwersytetu Warszawskiego mieli możliwość poznania historii, kultury i zasad funkcjonowania instytucji z krajów Dalekiego Wschodu; aby zobaczyli, jak państwa te rozwijają się, a tym samym wpływają na cały świat – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, dodając: – Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z indyjskimi partnerami. Podpisanie umowy o współpracy stanowi pierwszy krok do konkretnych działań.

 

Rektor UW podkreślił, że dla uczelni ważna jest możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami z Indii, którzy mogą dostarczyć wiedzy o ich rodzimej ekonomii czy rolnictwie: – W ten sposób budujemy mosty między różnymi kulturami i narodowościami.

 

Współpraca biologów

Koordynatorem podpisanej 9 sierpnia umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z CCS HAU jest Wydział Biologii UW. Nawiązanie współpracy obejmującej zastosowanie biotechnologii w obszarze rolnictwa precyzyjnego wpisuje się w działanie IDUB II.1.2, którego celem jest nawiązywanie i wzmacnianie partnerstw strategicznych z uczelniami o podobnym do UW profilu działalności.