Narodowe Centrum Nauki obchodzi 10-lecie istnienia. Do tej pory NCN ogłosiło 200 konkursów i przyznało ponad 23 tys. grantów na łączną sumę 11 mld zł. Naukowcy z UW zdobyli niemal 2,5 tys. grantów. 9 i 10 września w Krakowie odbywają się uroczystości jubileuszowe.

Narodowe Centrum Nauki powstało w 2011 roku. Jego głównym zadaniem jest finansowanie najlepszych projektów i działań naukowych w obszarze badań podstawowych.

 

Centrum ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie, które przeznaczone są dla naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku i doświadczenia.

 

Od 2011 do 2020 roku naukowcy z UW zdobyli łącznie 2 475 grantów przyznawanych przez NCN. Najwięcej w 2016 roku (295).

 

Ważną zaletą polskiego systemu grantowego jest jego podobieństwo do systemu ERC. Dzięki temu można nabierać doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o najbardziej prestiżowe granty europejskie. Dla mnie osobiście udział w konkursie NCN był uwerturą do zdobycia ERC Starting Grant, a także podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – uważa dr hab. Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, laureat konkursu SONATA 7 z 2014 roku, późniejszy laureat grantu ERC z 2017 roku. Jego projekt dotyczył roli instytucji religijnych w starożytnej Nubii.

Archeolog z UW z grantem ERC | Uniwersytet Warszawski

https://www.uw.edu.pl/archeolog-z-uw-z-grantem-erc/

Nagrody NCN dla UW

Badacze z UW od lat są również laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki. To wyróżnienie przyznawane jest od 2013 roku. Otrzymują je młodzi naukowcy, którzy dokonali znaczących odkryć w dziedzinie badań podstawowych. Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach ─ w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; w naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Naukowcy z UW otrzymali ją siedem razy.

2013

prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski (Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) za odkrycie mechanizmu działania głównej rybonukleazy organizmów eukariotycznych – kompleksu egzosomu oraz poznanie funkcji genu C16orf57, którego mutacje powodują poikilodermę z neutropenią.

 

2015

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW (Wydział Psychologii UW) za pokazanie trójczynnikowej struktury współczesnego antysemityzmu i jej psychologicznych konsekwencji.

Nagroda NCN dla pracownika UW | Uniwersytet Warszawski

 

2016

prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) za wybitne wyniki informatyczne w teorii automatów i logice.

Pracownik UW z nagrodą NCN | Uniwersytet Warszawski

 

2017

prof. dr hab. Anna Brożek (Wydział Filozofii UW) za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących oraz istotnie uzupełnienie – dzięki drobiazgowym badaniom archiwalnym – historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Nagroda NCN dla badaczki z UW | Uniwersytet Warszawski

 

2018

dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW (Wydział Chemii UW) za analizę białkowych zapętleń i ich udział w rozwoju chorób cywilizacyjnych;

 

dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) za fundamentalne wyniki w dziedzinie algorytmów grafowych, zwłaszcza w zakresie znajdowania skojarzeń w grafach.

Laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018 | Uniwersytet Warszawski (uw.edu.pl)

 

2020

dr hab. Michał Tomza (Wydział Fizyki UW) za opis teoretyczny oddziaływań i zderzeń pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami.

Fizyk z UW z Nagrodą NCN | Uniwersytet Warszawski

Obchody jubileuszu

9 września o godz. 18:00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się uroczysta gala. Zaplanowano wykład prof. Åsy Wikforss, filozofki z Science Denial in the Post-Truth Era, a także koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia pod batutą Edmona Levona.

 

10 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie obędzie się konferencja, której uczestnicy rozmawiać będą o nauce w czasie pandemii oraz polityce otwartego dostępu. Można też będzie posłuchać prezentacji laureatów konkursów NCN, którzy opowiedzą o swoich projektach.

 

Obchody 10-lecia NCN będą transmitowane online. Więcej informacji znajduje się na stronie: 10-lecie | NCN.