Dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z laureatów ósmej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Badacz otrzymał wyróżnienie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Ustanowione w 2013 roku wyróżnienie NCN przyznaje młodym naukowcom, którzy dokonali znaczących odkryć w dziedzinie badań podstawowych. Nagroda jest wręczana w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

 

Dr hab. Michał Tomza – fizyk i chemik teoretyczny z Uniwersytetu Warszawskiego – został wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. Specjalizuje się w kwantowej teorii materii i oddziaływaniach materii ze światłem. Badacz zajmuje się rozwijaniem nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii (blisko -273 st C). Narodowe Centrum Nauki doceniło go za opis teoretyczny odziaływań pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami.

 

W pracy badawczej dr hab. Michał Tomza wykorzystuje metody teoretyczne, jak równeż wykonuje symulacje komputerowe. Współpracuje z grupami doświadczalnymi z Amsterdamu, Bazylei, Stuttgartu czy Freiburga. Wyniki jego prac pozwalają zrozumieć naturę świata w mikroskali, są wykorzystywane w nowych eksperymentach na pograniczu fizyki i chemii oraz przyczyniają się do rozwoju nowych technologii kwantowych. Gdyby nie efekty kwantowe, nie doszłoby do wynalezienia m.in. laserów, tomografu czy GPS.

 

Laureat tegorocznej Nagrody NCN z UW jest zdobywcą szeregu grantów badawczych: Sonata i Opus NCN, Homing i First Team FNP, jak również stypendiów: Start FNP oraz dla wybitnych młodych naukowców MNiSW. Przebywał na stażach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Granadzie, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara czy Uniwersytecie w Innsbrucku. Badania dr hab. Michała Tomzy są publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak „Nature Physics”, „Physical Review Letters”, „Physical Review A” czy „Nature Communications”. Jest zaangażowany w prace Piorytetowego Obszaru Badawczego „U podstaw mikro i makro świata” realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Poniżej prezentujemy film dotyczący POB 2 z udziałem dr. hab. Michała Tomzy.

Pozostali laureaci Nagrody NCN:
  • dr hab. n. med. Wojciech Fendler, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – obszar nauk o życiu,
  • dr hab. Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – obszar nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Kandydatów do nagrody wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący zespołów ekspertów NCN, laureaci nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez radę i dyrektora NCN. W tym roku do centrum wpłynęło 53 zgłoszenia.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl.