Po raz piąty Narodowe Centrum Nauki wyróżniło młodych uczonych za wybitne osiągnięcia badawcze w trzech obszarach: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wśród tegorocznych laureatów nagrody NCN jest prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Prof. Anna Brożek pracuje w Instytucie Filozofii. Zajmuje się semiotyką logiczną, metodologią, ontologią, aksjologią i muzykologią. W 2015 roku projekt uczonej pt. „Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” został nagrodzony przez NCN w konkursie Sonata Bis 5. W tym roku prof. Brożek otrzymała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na badania dotyczące ineditów (tekstów, które nie zostały opublikowane za życia autora) Kazimierza Twardowskiego – twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii.

 

Narodowe Centrum Nauki przyznało nagrodę badaczce z UW „za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących, a także za uzupełnienie historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poprzedzone drobiazgowymi badaniami archiwalnymi”.

 

 

Prof. Brożek jest także z wykształcenia muzykiem. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula i studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Pianistka od lat bierze udział w licznych koncertach i konkursach. W 2001 roku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im. Arnolda Schönberga w Baden.

 

Narodowe Centrum Nauki przyznało również nagrody w dwóch innych kategoriach. W obszarze nauk o życiu otrzymał ją dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych – dr hab. Adam Rycerz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nagroda NCN to prestiżowe wyróżnienie dla uczonych, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Laureaci mają znaczące osiągnięcia w badaniach podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych udokumentowane publikacjami.

 

W tym roku do nagrody zgłoszono 42 kandydatów. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisje konkursowe Rady NCN wybrały po dwóch finalistów w każdym z trzech obszarów. Następnie kapituła wybrała laureatów, którzy otrzymali po 50 tys. złotych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 października w Krakowie.

 

Więcej informacji na stronie NCN.