Prof. Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii otrzymał nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2015. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe.

Psycholog z UW został laureatem tegorocznej nagrody Narodowego Centrum Nauki. Badacz otrzymał ją w kategorii nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

 

W swojej pracy naukowej prof. Michał Bilewicz zajmuje się problematyką antyspołecznych uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, zagrożeń pozytywnej tożsamości społecznej i dehumanizacji. Na UW koordynuje działania Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które działa na Wydziale Psychologii.

 

– Uprzedzenia prowadzą do dyskryminacji, konfliktów, a czasem wręcz do zbrodni i ludobójstw. Zdecydowałem się badać uprzedzenia, aby lepiej zrozumieć i wyjaśnić mroczną stronę ludzkiej psychiki. Rozumiejąc lepiej źródła uprzedzeń, możemy jednak również sprawniej im zapobiegać – i mam nadzieję, że moje badania znajdą zastosowanie na tym polu – mówił podczas uroczystości.

 

NCN przyznało również nagrody w dwóch innych kategoriach. W obszarze nauk o życiu otrzymał ją dr hab. Wiesław Babik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych – prof. Piotr Śniady z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Nagrody przyznawane są naukowcom, którzy nie ukończyli 40. roku życia, za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej i udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce.

 

W tym roku do nagrody zgłoszono 72 kandydatów. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisje konkursowe Rady NCN wybrały po dwóch finalistów w każdym z trzech obszarów badawczych. We wrześniu kapituła wybrała laureatów, którzy otrzymali po 50 tys. złotych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 października.

 

Więcej informacji o nagrodzie NCN 2015.