Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura, w którym  badacze mogą ubiegać się o środki finansowe m.in. na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe. Na liście rankingowej jest trzech laureatów z UW. Przyznano im łącznie ponad 135 tys. zł.

O granty w konkursie Miniatura mogą ubiegać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, nie kierowali i nie kierują projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

W piątej edycji konkursu osoby wyróżnione mogły otrzymać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na badania trwające do 12 miesięcy lub na wyjazdy naukowe. Do finansowania skierowano 58 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Laureaci z UW:
  • Dr Kamil Marcisz z Wydziału Chemii uzyska finansowanie w wysokości 41 800 zł na badania pilotażowe dotyczące elektroczułego mikrożelu na bazie  biokompatybilnego polimeru pHEMA.
  • Dr Maciej Kałaska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych otrzyma 44 tys. zł na staż naukowy w Hiszpanii, gdzie będzie opracowywał wskaźnik do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową.
  • Dr hab. Łukasz Zamęcki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych przeprowadzi badania na temat deprywacji nostalgicznej jako źródła rozwoju populizmu. Na realizację tego projektu przyznano mu ponad 49 tys. zł.

Całkowity budżet piątej edycji konkursu Miniatura wynosi 15 mln zł. Jego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach krajowych i międzynarodowych.

 

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie NCN.