Co wynika ze zwycięstwa UW w konkursie „Inicjatywa doskonałości”? Jak zmieniała się Biblioteka Uniwersytecka w ciągu ostatnich dwudziestu lat? Co nowego odkryli archeolodzy w Parku Machu Picchu? Odpowiedzi można znaleźć w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”, dostępnym od 4 grudnia.

W październiku Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej, zdobywając pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W latach 2020-2026 będzie otrzymywał zwiększoną o 10% kwotę subwencji. Ok. 70 mln złotych rocznie zostanie wykorzystanych do realizacji działań w ramach pięciu obszarów badawczych. Zarówno o nich, jak i innych strategicznych inicjatywach UW można przeczytać w tekście „UW najwyżej ocenioną w Polsce uczelnią badawczą!” (s. 2).

 

Wyzwania stojące przed uniwersytetem, a także metody sprostania im wobec zmian w szkolnictwie wyższym i oczekiwań całej społeczności akademickiej zostały zaprezentowane w artykule prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej, prof. Andrzeja Tarleckiego (s. 6).

 

Najnowsze wydanie pisma uczelni „UW” zawiera również teksty dotyczące m.in. powołania na uczelni zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego (s. 20) czy pierwszych zakończonych inwestycji w ramach programu wieloletniego (s. 29).

 

Przedstawiono tu też sposób funkcjonowania i krótką historię ewolucji zasobów oraz zakresu działania Biblioteki Uniwersyteckiej po jej przeprowadzce na Powiśle (s. 24).

 

Te i inne artykuły poświęcone uniwersyteckim wydarzeniom, projektom naukowym, odkryciom i uroczystościom, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, można przeczytać w zimowym numerze pisma uczelni „UW”.

Pismo „UW” nr 5 (93) w wersji papierowej będzie dostępne w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.