W Muzeum Egipskim przy Placu Tahrir w Kairze otwarto wystawę wieńczącą obchody jubileuszu 60-lecia Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Ekspozycja będzie dostępna do 15 grudnia.

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze została utworzona 19 stycznia 1959 roku przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Jest najstarszą polską placówką naukową w rejonie Egiptu i Bliskiego Wschodu. Jej otwarcie było krokiem milowym na drodze budowania pozycji polskiej humanistyki za granicą. Stacja koordynuje wszystkie działania polskich misji archeologicznych, pełni również funkcję reprezentacyjną, promując polską naukę i kulturę na arenie międzynarodowej.

 

Ekspozycja przedstawia najważniejsze dokonania polskich misji archeologicznych zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego, jak i współpracujących instytucji, które również miały swój udział w przygotowaniu jej – przede wszystkim Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

 

Wśród elementów wystawy znalazły się plansze poświęcone poszczególnym misjom, a także model 3D amfiteatru odkrytego w Aleksandrii.

 

W wernisażu wystawy wzięli udział m.in. dr Michał Łabenda, ambasador RP w Egipcie, dr Artur Obłuski, dyrektor Stacji Badawczej w Kairze i p.o. dyrektora CAŚ UW oraz Moamen Osman, dyrektor Sektora Muzeów Ministerstwa Starożytności Egiptu.

 

 

Wystawa powstała we współpracy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z Ministerstwem Starożytności Egiptu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Egipcie. Finansowana jest ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Koordynatorem wydarzenia jest dr Patryk Chudzik z CAŚ UW.

 

Szczegółowe informacje na stronie CAŚ >>