Uniwersytecka spółka spin-off RDLS w konsorcjum z czeską firmą Dekonta wybuduje jedną z pierwszych w Polsce hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni wody i ścieków. To przyjazne środowisku rozwiązanie, które imituje warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów.

RDLS (Research & Development for Life Sciences), spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, występując w konsorcjum z czeską firmą Dekonta, wygrała przetarg o wartość 3,7 mln zł na budowę pasywnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka, w gminie Dębowa Kłoda, w województwie lubelskim.

 

Działanie innowacyjnej oczyszczalni wód i ścieków opiera się na technologii naśladującej naturalne procesy bagienne. Będzie to jedna z pierwszych tego typu oczyszczalni w Polsce. Inwestycja zajmie około 1 hektara i obsłuży blisko 1800 mieszkańców. Integralnym elementem projektu jest system kanalizacyjny, który będzie doprowadzał ścieki z poszczególnych gospodarstw do oczyszczalni.

 

Spółka RDLS, która specjalizuje się we wdrażaniu najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu bioremediacji i biodegradacji dostarczy know-how oraz preparaty mikrobiologiczne umożliwiające uruchomienie i stabilizację procesów oczyszczania oraz gwarantujące ich efektywną realizację.

 

Ekologiczne rozwiązanie

Pasywne oczyszczalnie wykorzystujące złoża gruntowe, imitują warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów. Wszędzie tam gdzie występuje gleba w stanie nasycenia wodą, nieustannie zachodzą procesy biologicznego oczyszczania. Ich motorem są różnorodne mikroorganizmy zasiedlające rozwinięty system korzeni i kłączy roślin wodnych i wodolubnych.

 

– Pasywne systemy oczyszczania wód i ścieków doskonale radzą sobie z różnymi rodzajami ścieków, zarówno przemysłowymi, jak i odpadowymi. Charakteryzują się wysoką efektywnością w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, a także pozostałości nawożenia związkami azotu. Ich zaletą są bardzo niskie koszty eksploatacji. Obsługa jest niezwykle prosta, wymagany jest jedynie okresowy nadzór – tłumaczy prof. Łukasz Drewniak, przedstawiciel spółki RDLS.

 

Efektywna alternatywa

Pasywne oczyszczalnie mogą być efektywną alternatywą dla terenów o rozproszonej zabudowie. Stosunkowo niewielka gęstość zabudowy przekłada się na wysokie koszty budowy sieci kanalizacyjnej. Dlatego też wiele gospodarstw domowych korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych, które mogą nie być wystarczająco efektywne i szczelne.

 

– To idealne rozwiązanie dla miejscowości oddalonych od istniejącej sieci kanalizacyjnej. Tego typu oczyszczalnie sprawdzają się już w przypadku małych miejscowości liczących od 100 do 150 mieszkańców. Przy tym, w miarę wzrostu zaludnienia, system można łatwo rozbudować o kolejne filtry i zbiorniki – wyjaśnia Łukasz Rodek, współzałożyciel RDLS.

Spółka spin-off RDLS

Działająca na rynku od 2014 r. spółka RDLS Sp. z o.o. powstała przy Uniwersytecie Warszawskim jako inicjatywa naukowców Wydziału Biologii UW. RDLS oferuje preparaty mikrobiologiczne, które umożliwiają przyspieszoną utylizację związków organicznych w procesach fermentacji. Spółka posiada także technologie przeznaczone do oczyszczania zanieczyszczonych wód i gruntów. Więcej informacji o działalności spółki znajduje się pod adresem: http://rdls.pl/