Do 21 sierpnia można składać wnioski w konkursie dla międzynarodowych zespołów badawczych, kierowanych przez młodych naukowców – doktorantów i osób ze stopniem doktora. Konkurs organizuje sieć uniwersytetów CENTRAL w ramach projektu CENTRAL-Kollegs.

Wnioski mogą składać wspólnie młodzi naukowcy z trzech uniwersytetów należących do sieci. Formularze należy przesłać elektronicznie do 21 sierpnia. Finansowanie jest przyznawane na organizację warsztatów, podczas których zespoły kierowane przez wnioskodawców i poszerzone o studentów będą rozwijać i realizować krótkoterminowe projekty badawcze.

 

W konkursie mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich dyscyplin.

 

Udział w konkursie ma przynieść korzyści obu stronom: młodym naukowcom umożliwić zdobycie doświadczenia dydaktycznego oraz w kierowaniu międzynarodowym zespołem badawczym, a studentom doświadczenie pracy przy projekcie naukowym.

 

WIęcej informacji znajduje się na stronie Projektu oraz Biura Współpracy z Zagranicą.

CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison) to sieć uniwersytetów, która powstała w 2014 roku z inicjatywy Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Celem sieci jest wspieranie wymiany międzynarodowej oraz pracy badawczej młodych naukowców. Oprócz UW, do sieci należą: Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Wiedeński, Eötvös Loránd University w Budapeszcie.

 

Naukowcy z uniwersytetów będących członkami sieci mogą skorzystać z Matching Pool, czyli miejsca, które zostało stworzone przez CENTRAL dla ułatwienia kontaktów między badaczami z różnych krajów. W Matching Pool młody naukowiec może opublikować swój profil naukowy i w ten sposób dać się poznać międzynarodowej społeczności badaczy.