Naukowcy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW odsłonili mozaikę z okresu rzymskiego podczas prac w egipskiej Aleksandrii. Odkrycia dokonano na stanowisku Kom el-Dikka, które jest badane przez współpracujące z Ministerstwem Starożytności Egiptu CAŚ UW od blisko sześćdziesięciu lat.

W ostatnich latach prace wykopaliskowe na stanowisku Kom el-Dikka koncentrują się na badaniach architektury mieszkalnej rzymskiej Aleksandrii (I-III w.), która dotychczas była słabo poznana.

 

– Skądinąd wiadomo, że budynki z tego okresu mogą być bogato zdobione, co znalazło potwierdzenie w naszych tegorocznych okryciach – opowiada dr Grzegorz Majcherek, kierownik misji CAŚ UW w Aleksandrii. – W jednym z domów mieszkalnych odkryliśmy piękną mozaikową posadzkę – wyjaśnia archeolog.

 

Ta wielobarwna posadzka mierzy 2,6 m x 2,6 m. Jej główne pole składa się z sześciu heksagonalnych paneli zdobionych kwiatami lotosu i obramowanych wijącymi się ornamentami. W pozostałych znajdują się pąki lotosu. Cała kompozycja mozaiki, którą uzupełnia dekoracja z astragali i rozet, jest typowa dla „triclinium”, czyli paradnej izby jadalnej rzymskiego domu.

 

Kompozycja z użyciem koła wpisanego w kwadrat, niezwykle popularna w rzymskim Egipcie, uważana jest za element charakterystyczny dla stylu aleksandryjskiego. To najnowsze odkrycie, w połączeniu z innymi wielobarwnymi posadzkami mozaikowymi odkrytymi poprzednio podczas prac na Kom el-Dikka i eksponowanymi w tzw. Willi Ptaków, świadczy nie tylko o zamożności niegdysiejszych mieszkańców badanych domów, ale także o popularności sztuki mozaikarskiej wśród ludności antycznej Aleksandrii.

 

Wcześniej archeolodzy pracujący na stanowisku Kom el-Dikka odkopali duży fragment późnoantycznej zabudowy (IV-VII w.), w tym niewielki teatr, cesarskie łaźnie oraz unikalny zespół 22 sal wykładowych – pozostałości starożytnego „uniwersytetu”. Można je teraz zwiedzać w Parku Archeologicznym, utworzonym we współpracy z polskimi archeologami i konserwatorami.

 

Więcej informacji o pracach CAŚ UW znajduje się na stronie internetowej pcma.uw.edu.pl.