Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie wiele osób i grup zaoferowało swoją pomoc osobom uciekającym przed zbrojnymi atakami. Inicjatywy wspierające pojawiły się też na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmaite formy pomocy udzielane przez różne osoby i grupy z UW zostały zebrane, skoordynowane i ujęte w kompleksowym programie wsparcia „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”. Jest on skierowany do osób z Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku.

– Zgodnie z naszymi informacjami, jest to największy w Polsce program wsparcia edukacyjnego dla osób z Ukrainy realizowany przez polską uczelnię, zarówno pod względem liczby oferowanych działań, wartości projektu (obecnie ponad 13 mln zł, ale w planach jest powiększenie tej kwoty), jak i liczby planowanych odbiorców (powyżej 3000) – mówi dr Agnieszka Różycka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierownik programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”.

 

Obecnie w ramach programu funkcjonuje 19 form wsparcia dla osób z Ukrainy. Działania te obejmują m.in. kursy językowe, warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej, spotkania adaptacyjne, wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne, zajęcia z przedsiębiorczości czy kursy komputerowe. Powstaje też zespół muzyczny oraz chór dziecięcy pod kierownictwem Iriny Bogdanovich, dyrygentki i kierownik artystycznej Chóru Akademickiego UW. W przyszłości planowana jest organizacja półkolonii i zajęć artystycznych.

 

W budynku przy ul. Dobrej 55 powstaje centrum działań ukraińskich na UW. Już teraz odbywają się tam zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone są kursy stacjonarne, indywidualne spotkania psychologiczne, prawne i z zakresu doradztwa zawodowego. Ponadto, utworzona została platforma e-learningowa służąca do realizacji kursów zdalnych i prowadzenia zapisów na zajęcia.

 

W działania programu obecnie jest zaangażowanych 20 jednostek uczelni. Są one wspierane przez kilkanaście organizacji pozarządowych, a także szkoły, kluby kultury, świetlice środowiskowe i organizacje studenckie.

 

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na jego stronie internetowej. Informacje o projekcie są też udzielane telefonicznie i mailowo w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.