Na UW zakończyła się realizacja programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”.

Program „Solidarni z Ukrainą” był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim od 1 lipca do 30 września. W intensywnych zajęciach języka polskiego i angielskiego, a także kursach przygotowawczych obejmujących m.in.: zajęcia adaptacyjne, kursy przedmiotowe oraz kursy wzmacniające kompetencje społeczne oraz cyfrowe udział wzięło 34 uczestników pochodzenia ukraińskiego.

 

30 września podczas uroczystości zamykającej realizację programu prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, rozdał dyplomy wszystkim uczestnikom projektu.

 

Uczestnicy zostali zwolnieni z opłat edukacyjnych i dodatkowo przez cały okres trwania programu otrzymywali stypendia, a także mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz uzyskać pomoc psychologiczną i prawną – w Centrum Pomocy Psychologicznej UW i Akademickiej Poradni Prawnej UW.

 

Program „Solidarni z Ukrainą” został sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

 

Za realizację projektu odpowiadały: Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Innowacji Dydaktycznych, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Szkoła Języków Obcych i Welcome Point.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej >>