Uniwersytet Warszawski Laureaci nagrody dydaktycznej 2019

Laureaci nagrody dydaktycznej 2019

Prof. Paweł Stępień z Wydziału „Artes Liberales”, dr hab. Agata Dziewulska z Centrum Europejskiego oraz dr hab. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki zostali laureatami czwartej edycji nagrody dydaktycznej rektora UW. Wyróżnienie przyznawane jest indywidualnie za wybitne osiągnięcia na polu dydaktyki.

Już po raz czwarty wręczono wyróżnienia dla najlepszych wykładowców na uniwersytecie. Nagroda dydaktyczna rektora UW przyznawana jest indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku wyróżnienie przyznawane jest w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Pierwsza edycja nagród odbyła się w 2016 roku.

 

– Działalność dydaktyczna jest jedną z fundamentalnych funkcji uniwersytetu. Dobre kształcenie to zadanie wymagające, szczególnie w czasach, kiedy bardzo wiele się zmienia. Tymbardziej istotne jest to, żeby nadążało ono za wymaganiami i wyzwaniami współczesnego społeczeństwa. Celem nagrody dydaktycznej jest uhonorowanie osób, które prowadzą doskonale zajęcia, stale je ulepszają i dbają o to, żeby oferta dydaktyczna uniwersytetu była jak najlepsza – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW otwierając uroczystość wręczenia nagród dydaktycznych.

 

Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Kandydatury są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, a zasiadają w niej m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 12 badaczy z różnych wydziałów i jednostek UW. Nagrodą dydaktyczną wyróżnieni zostali: prof. Paweł Stępień z Wydziału „Artes Liberales” (nauki humanistyczne), dr hab. Agata Dziewulska z Centrum Europejskiego (nauki społeczne) oraz dr hab. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

 

– Serdecznie dziękuję wszystkim nominowanym i laureatom. Chciałabym, żeby osoby, które prowadzą znakomitą dydaktykę i których pasjonuje uczenie wiedziały, że uniwersytet docenia ten wysiłek i chce stawiać takie osoby jako przykład innym – dodał prof. Pałys.

 

Uroczystość wręczenia nagród dydaktycznych odbyła się 20 listopada w Sali Złotej w przerwie posiedzenia Senatu UW. Jak co roku, nagrody wręczono z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci nagrody dydaktycznej

Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales” (nauki humanistyczne): Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria dla studentów dwóch kierunków: artes liberales i kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. W latach 2007-2016 prof. Stępień pełnił funkcję pełnomocnika rektora UW ds. jakości kształcenia. Od 2019 roku wchodzi w skład Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jest kierownikiem eksperymentalnej, międzynarodowej specjalności Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli, prowadzonej na kierunku artes liberales. W pierwszym trymestrze roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Cambridge.

 

Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie (nauki społeczne): Jest zaangażowana w rozwijanie programów studiów i nowoczesnych form kształcenia. Ostatnim jej przedsięwzięciem są gry strategiczne. Jest autorką gry „Peace by Piece” związanej z kierunkami studiów realizowanymi w Centrum Europejskim. Przygotowany przez nią symulator stabilizacji państw pokonfliktowych (dofinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki) stanowi innowacyjne narzędzie naukowo-dydaktyczne. Dr hab. Dziewulska przygotowuje zajęcia z użyciem symulatora i planuje rozwój tego projektu.

 

Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze): Specjalizuje się w relatywistycznej informacji kwantowej. Na Uniwersytecie w Nottingham prowadził badania związane z tą tematyką. Kontynuuje je na Uniwersytecie Warszawskim, aktywnie włączając w nie studentów. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje, których współautorami są studenci. Prowadzi na Wydziale Fizyki autorskie wykłady z zakresu szczególnej teorii względności oraz mechaniki kwantowej. Dr hab. Andrzej Dragan kieruje studiami indywidualnymi adresowanymi do wybitnie zdolnych studentów oraz koordynuje prace nad stworzeniem nowej koncepcji tych studiów. Jest także znanym popularyzatorem nauki.

 


Data publikacji: 20 listopada 2019

 

Wykładowcy, którzy zostali zgłoszeni do nagrody dydaktycznej rektora UW w tym roku:

 

Nauki humanistyczne:

 

 • Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales”
 • Dr Piotr Schollenberger, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii
 • Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Dr Jan Rogala, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 • Prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Wydział Orientalistyczny, Studium Europy Wschodniej

 

Nauki społeczne:

 

 • Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie
 • Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Wydział Pedagogiczny
 • Dr Justyna Pokojska, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
 • Dr Katarzyna Wojnar, Instytut Ameryk i Europy

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze:

 

 •  Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki
 •  Dr Anna Bąkowska, Wydział Geologii
 •  Dr Krzysztof Ziach, Wydział Chemii
h