20 listopada Senat UW przyjął uchwałę w sprawie stanowiska Uniwersytetu Warszawskiego w obliczu kryzysu klimatycznego. Autorzy dokumentu określili w nim działania, których podjęcie pomoże zminimalizować negatywny wpływ uczelni na klimat i środowisko.

Określając katalog powinności uniwersytetu w odniesieniu do klimatu, senatorowie powołali się na konsensus naukowy w sprawie kryzysu klimatycznego.

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że kryzys klimatyczny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Aby powstrzymać wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do epoki przedprzemysłowej, a tym samym zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach dla całej planety procesów związanych ze zmianą klimatu, konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym – napisali autorzy uchwały.

Senatorowie wymienili kilka obszarów działań, które uczelnia zamierza podjąć i w ten sposób przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Wśród nich jest edukowanie osób studiujących i pracujących na UW w zakresie kryzysów klimatycznego i ekologicznego oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat w społeczeństwie. Inne zobowiązania to: wykorzystanie potencjału badawczego i naukowego do poszukiwania rozwiązań kryzysu oraz wspieranie rozwiązań merytorycznych przez członków społeczności akademickiej podczas ich udziału w debacie publicznej.

 

UW będzie ponadto dążyć do wprowadzenia zmian, które pomogą zredukować własny negatywny wpływ na klimat i środowisko. Zmiany mają objąć: modyfikację infrastruktury, przechodzenie na odnawialne źródła energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej m.in. z podróżami i transportem, wprowadzenie segregacji odpadów, ale też ograniczenie ich generowania, zwiększenie udziału terenów zielonych w całkowitej powierzchni UW czy zapewnienie możliwości wyboru diety roślinnej we wszystkich punktach gastronomicznych uczelni.

Od maja do września uchwały dotyczące klimatu i jego zmian przyjęły też rady 4 wydziałów UW: Psychologii, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Nauk Ekonomicznych, Biologii. 1 października tego roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego.