7 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na UW. Do 5 lipca kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 lipca.

Rejestracja na studia odbywa się elektronicznie, aby zapisać się na wybrany kierunek studiów należy założyć konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, a następnie wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegóły, jak krok po kroku przebiega rekrutacja, znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji >>

oraz na uniwersyteckim kanale na YT:

 

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie Uniwersytet oferuje ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2021/2022 na UW  znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów.

 

W tegorocznej ofercie edukacyjnej znalazły się nowe kierunki, m.in.: chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, nanoinżynieria, sztuka pisania. Więcej informacji o nowych kierunkach >>

 

W rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji). Są to: architektura przestrzeni informacyjnych; indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych (stacjonarne); informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; logopedia ogólna i kliniczna; psychology – studia w języku angielskim (jednolite magisterskie); publikowanie współczesne oraz socjologia.

 

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji
 • 7 czerwca rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK,
 • 5 lipca ostatni dzień rejestracji w systemie IRK,
 • 19 lipca ogłoszenie wyników rekrutacji,
 • 20-22 lipca pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>

 

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia na UW bierze udział ponad 30 tys. osób?

Kandydaci na studia mają do wyboru ok. 400 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 16 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Warszawski?

 

 • Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 3,9 tys. nauczycieli akademickich.
 • 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na UW. Za najmocniejsze strony uznają m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania.
 • Blisko 90% absolwentów wkrótce po zakończeniu studiów znajduje pracę.
 • Na UW jest ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a wśród nich kierunki interdyscyplinarne, 27 programów nauczania w języku angielskim, 22 programy prowadzone wspólnie z zagranicznymi uczelniami.
 • Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Rosję, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile (UW poza Warszawą).
 • W ramach lektoratów do wyboru jest 37 języków, a wśród nich albański, wietnamski czy polski język migowy.
 • Na UW jest jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju. Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ponad 6,2 mln woluminów. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku.