Trzy lata temu Uniwersytet Warszawski otworzył w Chęcinach Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG). To nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, do którego przyjeżdżają geolodzy z Polski i z zagranicy. Centrum położone jest w niecce dawnego kamieniołomu Korzecko w Górach Świętokrzyskich. Przedstawiamy film o ECEG przygotowany przez Biuro Prasowe UW.

ECEG rozpoczęło swoją działalność 19 października 2015 roku. Położone jest w Chęcinach, mieście położonym 14 km od Kielc. W niedalekiej okolicy centrum można zaobaczyć najstarsze skały w Polsce występujące na powierzchni, mające ponad 500 mln lat.

 

 

Obiekt na co dzień służy studentom i naukowcom z ośrodków badawczych z całego świata. W świetnie wyposażonych laboratoriach, pracowniach dydaktycznych, salach audytoryjnych kształceni są specjaliści i prowadzone badania na najwyższym poziomie – zarówno te geologiczne, jak i z nauk pokrewnych.

 

Centrum jest idealnym miejscem do organizacji zajęć terenowych i warsztatów dla studentów i pracowników uczelni. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim przez doświadczonych naukowców z Wydziału Geologii UW. W programie są m.in. kurs geologii ogólnej, kartowania geologicznego oraz zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich.

 

ECEG otwarte jest też dla gości spoza akademickiego środowiska. Organizowane są warsztaty edukacyjne oraz zielone szkoły skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do miłośników geologii. Program kreatywnych zajęć obejmuje warsztaty stacjonarne oraz terenowe, podczas których kładzie się nacisk na naukę poprzez doświadczanie, interaktywność i nowoczesne techniki poznawania świata. Są to m.in. „Geoszkoły” i warsztaty „Geolearning”. Powstały także specjalne kursy dla pracowników firm zajmujących się szeroko pojętą geologią.

 

W przestronnych audytoriach i salach konferencyjnych ECEG odbywają się też liczne szkolenia, sympozja i konferencje organizowane nie tylko przez jednostki UW, ale także przez firmy i instytucje.

 

Projekt obiektu ECEG został wykonany przez architektów z pracowni WXCA, którzy starali się, aby gmach wkomponował się w otoczenie. Elewację wykonano z miejscowego kamienia, a na dachu rosną murawy kserotermiczne, czyli to samo, co wokół budynków.

 

Więcej informacji o ECEG